Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6507-1 Kumottu

Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Standardin ISO 6507 tässä osassa määritellään metallien Vickersin kovuuskoe kolmella koevoiman alueella (ks. taulukko 1).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
18.04.2006
Kumouspäivä
16.03.2018
Painos
2
Sivumäärä
42
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin