Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6507-2 Kumottu

Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Standardin ISO 6507 tässä osassa määritellään standardin ISO 6507-1 mukaisessa Vickersin kovuuskokeessa käytettävien kovuusmittareiden varmentamismenettely.
Standardissa esitetään suora varmentamismenetelmä mittarin päätoimintojen tarkastamiseksi, sekä epäsuora varmentamismenetelmä, joka soveltuu mittarin yleistarkastukseksi. Käyttäjän tekemässä kovuusmittarin määräaikaistarkastuksessa voidaan käyttää pelkästään epäsuoraa menetelmää.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
18.04.2006
Kumouspäivä
16.03.2018
Painos
2
Sivumäärä
36
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin