Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 129-1:2018

Tekninen tuotedokumentointi. Mittojen ja toleranssien esittäminen. Osa 1: Yleiset periaatteet

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa esitetään mittojen ja niihin liittyvien toleranssien yleiset esittämisperiaatteet, jotka soveltuvat kaikkien teollisuusalojen teknisiin 2D-piirustuksiin, mutta joita voi soveltaa myös 3D-esityksiin.
Tämä asiakirja ei käsittele mittatoleranssien käyttämistä ja niiden merkityksiä. Ks. tolerointia koskevat periaatteet standardista ISO 14405-1. Tätä asiakirjaa voi käyttää ainoastaan piirustuksessa esitettävän nimellismallin kuvaamiseen, ei tolerointitarkoituksiin käytettävien ei-ideaalisten pintamallien kuvaamiseen (ks. lisätietoja toleranssimäärittelyistä GPS-standardeista, jotka on lueteltu kohdissa velvoittavat viittaukset ja kirjallisuus).
Standardisarjan ISO 14405 mukaan toleranssimerkintä on yksiselitteinen, kun sitä käytetään mitalliseen elementtiin ja moniselitteinen, jos mitta ei koske mitallista elementtiä.
Kaikki tässä asiakirjassa esitettävät säännöt ovat käytettävissä minkä tahansa tyyppiselle piirustukselle (ks. ISO 29845).
Lisäksi tässä asiakirjassa esitellään ominaisuusmerkinnät, levityspituus-merkintä, välissä-merkintä, pintamerkinnät, viitemerkit ja kirjoitetut ohjeet.
HUOM. 1 Kaikki kuvat esitetään ainoastaan 2D-kuvantoina.
HUOM. 2 Rakennusteknisiä piirustuksia koskevat lisätiedot ja yksityiskohdat esitetään standardissa ISO 6284.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
29.03.2018
Julkaisupäivä
04.12.2018
Painos
3
Sivumäärä
142
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin