Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 31000:2011 Kumottu

Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään riskienhallinnan periaatteet ja yleiset ohjeet.
Tätä kansainvälistä standardia voivat käyttää kaikki julkiset ja yksityiset yritykset, yhteisöyritykset, järjestöt, ryhmät tai yksittäiset henkilöt. Tämä kansainvälinen standardi ei siten koske erityisesti mitään toimialaa tai sektoria.
HUOM. Selkeyden vuoksi kaikista tämän kansainvälisen standardin eri käyttäjistä käytetään tekstissä termiä organisaatio.
Tätä kansainvälistä standardia voidaan soveltaa organisaation elinkaaren kaikissa vaiheissa ja moniin eri osa-alueisiin, kuten strategioihin ja päätöksiin, toimintoihin, prosesseihin, tehtäviin, projekteihin, tuotteisiin, palveluihin ja varallisuuteen.
Tätä kansainvälistä standardia voidaan soveltaa kaikentyyppisiin riskeihin riippumatta siitä, onko niillä myönteisiä vai haitallisia seurauksia.
Vaikka tässä kansainvälisessä standardissa annetaan yleisluontoisia ohjeita, sen tarkoitus ei ole edistää eri organisaatioiden riskienhallinnan yhdenmukaistamista. Riskienhallintasuunnitelmien ja -puitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy ottaa huomioon eri organisaatioiden erilaiset tarpeet, tavoitteet, toimintaympäristö, rakenne, toiminnot, prosessit, tehtävät, projektit, tuotteet, palvelut tai varallisuus ja noudatettavat käytännöt.
Tämä kansainvälinen standardi on tarkoitettu hyödynnettäväksi tämänhetkisten ja tulevien standardien esittämien riskienhallintaprosessien yhdenmukaistamisessa. Se tarjoaa yleisen toimintamallin, joka tukee erityisriskejä tai -sektoreita käsitteleviä standardeja, eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan kyseisiä standardeja.
Tätä kansainvälistä standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi sertifioinnin perustana.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
10.05.2011
Kumouspäivä
23.02.2018
Painos
1
Sivumäärä
56
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin