Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

OHSAS 18002:fi Kumottu

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Ohjeita OHSAS 18001:n soveltamiseksi

Soveltamisala
Tämä OHSAS-ohje antaa yleisellä tasolla opastusta standardin OHSAS 18001:2007 soveltamiseen.
Tässä ohjeessa selvitetään standardin OHSAS 18001 taustalla olevat periaatteet ja kuvataan kunkin OHSAS 18001-vaatimuksen tarkoitus, tyypilliset lähtötiedot, prosessi sekä tyypillinen tulos. Tarkoituksena on helpottaa standardin OHSAS 18001 ymmärtämistä ja soveltamista.
Julkaisussa OHSAS 18002 ei aseteta lisävaatimuksia standardissa OHSAS 18001 yksilöidyille vaatimuksille. Siinä ei myöskään määrätä sitovia lähestymistapoja, joiden mukaisesti standardia OHSAS 18001 olisi toteutettava käytännössä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
15.12.2008
Kumouspäivä
23.03.2018
Painos
3
Sivumäärä
152
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin