Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

OHSAS 18001:fi Kumottu

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Vaatimukset

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tämä Työterveyden ja työturvallisuuden arviointi -sarjaan kuuluva OHSAS-standardi määrittelee työterveys- ja työturvallisuus (TTT) -järjestelmää koskevat vaatimukset, joiden avulla organisaatio voi hallita TTT-riskejään ja parantaa TTT-toiminnan tasoaan. Standardi ei aseta erityisiä TTT-toiminnan tason kriteerejä, eikä siinä esitetä yksityiskohtaisia vaatimuksia johtamisjärjestelmän suunnittelemiselle.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
26.11.2007
Kumouspäivä
23.03.2018
Painos
3
Sivumäärä
54
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin