Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 3016:2011/Korjaus:2018

Veden laatu. Koliformisten bakteerien kokonaismäärän määritys kalvosuodatusmenetelmällä

Soveltamisala
Tässä standardissa esitetyllä menetelmällä määritetään veden koliformisten bakteerien lukumäärä lämpötilassa 36 °C. Määritystä käytetään selvittämään raakaveden, kaivovesien ja desinfioimattomien talousvesien koliformisten bakteereiden määriä. Desinfioidun talousveden koliformisten bakteerien ja Escherichia coli -bakteerin määrityksessä voidaan käyttää myös SFS-EN ISO 9308-1 standardia, ellei muiden kuin koliformisten bakteerien taustakasvu estä menetelmän käyttöä, tai tarkoitukseen hyväksyttyjä vaihtoehtoisia menetelmiä. Escherichia coli -bakteerin esiintyminen osoittaa tuoretta ulostesaastutusta. Muiden koliformisten bakteerien alkuperä voi olla ulosteiden lisäksi maaperä ja pintavedet sekä erityisesti eräät teollisuusjätevedet. Kaivovesissä muiden koliformisten bakteerien kuin Escherichia coli -bakteerin esiintyminen osoittaa yleensä pintavesien aiheuttamaa likaantumista. Mikäli näyte on samea tai sisältää kalvolle pidättyviä kasvua ehkäiseviä tekijöitä, voidaan käyttää putkimenetelmää (standardi SFS 4089).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen ympäristökeskus, puh. 02952 51000 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
01.06.2018
Julkaisupäivä
12.06.2018
Painos
1
Sivumäärä
1
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin