Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 147-2

Water quality. Part 2: Chemical methods. Organic chemistry

Soveltamisala
Tähän käsikirjaan on koottu standardeja, jotka edustavat mahdollisimman kattavasti orgaanisen kemian erilaisia yhdisteryhmiä, määritysmenetelmiä ja laitetekniikoita. Käsikirjaan on otettu or-gaanisen kemian standardit seuraavista yhdisteryhmistä: öljyt, haihtuvat yhdisteet (VOC), poly-aromaattiset hiilivedyt (PAH), fenolit, kloorifenolit, alkyylifenolit, ftalaatit, PCB:t/tietyt organokloori-insektisiidit/klooribentseenit, organotina-yhdisteet ja bromatut difenyylieetterit.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
23.09.2011
Painos
1
Sivumäärä
1
Julkaisun kieli
englanti
Lisätietoa
ISBN: 978-952-242-142-5

Takaisin