Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 190-4

Maaperäntutkimusmenetelmät. Osa 4: Biologiset määritysmenetelmät

Soveltamisala
Maaperämenetelmien käytännön standardisoinnista vastaa SYKEn asettama kansallinen maaperämenetelmien standardisointityöryhmä (Masta). Työryhmän tehtävänä on valmistella maaperämenetelmiä koskien termistöä, näytteenottoa, kemiallista ja biologista analysointia sekä pilaantuneen maan ja alueen arviointia. SFS-käsikirja 190 Maaperäntutkimusmenetelmät on julkaistu neliosaisena kirjasarjana:
Osa 1: Ohjeistot
Osa 2: Näytteenotto
Osa 3: Kemialliset määritysmenetelmät
Osa 4: Biologiset määritysmenetelmät.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
05.12.2013
Painos
2
Sivumäärä
456
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
ISBN: 978-952-242-264-4

Takaisin