Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 100-1:2017

Koneiden turvallisuus. Osa 1: Suunnittelun perusteet ja riskin arviointi

Soveltamisala
Koneturvallisuuden standardeilla tarkoitetaan koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien turvallisuuskysymyksiä käsitteleviä standardeja. Euroopan unionissa koneilla tarkoitetaan yleensä konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita.

Uusi kaksiosainen SFS-käsikirja 100 on tarkoitettu erityisesti koneiden ja laitteiden suunnittelijoille ja valmistajille. Kirjoista hyötyvät myös koneiden hankinnoista vastaavat sekä työsuojelusta ja koneiden ja muiden työvälineiden turvallisuudesta vastuussa olevat.

Kirjassa on myös julkaisu ISO/TR 22100-3:2016 (en)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
23.05.2017
Painos
1
Sivumäärä
452
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin