Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 116-2:2019

Hitsien tarkastus. Osa 2: Rikkova aineenkoetus

Soveltamisala
SFS-käsikirjan 116 Hitsien tarkastus ensimmäiseen osaan on koottu rikkomattoman aineenkoetuksen tärkeimmät standardit kattaen hitsiluokat, tarkastusmenetelmät ja hyväksymisrajastandardit. Osassa kaksi on puolestaan rikkovan aineenkoetuksen standardit.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
30.04.2019
Painos
6
Sivumäärä
339
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
ISBN: 978-952-242-413-6

Takaisin