Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 58-1

Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 1: Säädökset

Soveltamisala
SFS-käsikirjaan 58-1 on koottu palavien kaasujen käyttölaitosten suunnittelussa, rakentamisessa, tarkastamisessa ja käytössä tarvittavat keskeisimmät säädökset ja viranomaisohjeet. Tässä käsikirjassa tarkoitetaan kaasulla pääsääntöisesti metaanikaasua (maakaasu tai biokaasu), tai nestekaasua (propaani, butaani tai niiden seos). Käsikirjaan ei ole sisällytetty kaasujen käyttölaitteistoon liittyvien kiinteiden paineastioiden rakentamista ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevia säännöksiä eikä kaasun käyttölaitoksia koskevia työturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräyksiä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) julkaisee luetteloa alaa koskevista, voimassaolevista säädöksistä, määräyksistä, ohjeista ja standardeista, joita noudattamalla voidaan katsoa lainsäädännön vaatimukset tulevan täytetyiksi, ks. www.tukes.fi.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
02.02.2016
Painos
2
Sivumäärä
222
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
ISBN: 978-952-242-347-4

Takaisin