Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 600-2:2018

Pienjännitesähköasennukset. Osa 2: Sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset ja liittyvät standardit

Soveltamisala
Tämä käsikirja sisältää kokoelman sähköasennusten turvallisuutta koskevia standardeja. Käsikirja täydentää erityisesti standardisarjaa SFS 6000, joka sisältyy SFS-käsikirjaan 600-1-1 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1: Yleisvaatimukset (SFS 6000 osat 1 - 6) ja SFS-käsikirjaan 600-1-2 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-2: Erikoistilojen ja täydentävät vaatimukset (SFS 6000 osat 7 - 8).
Tämä käsikirja sisältää viisi lukua:
1. Sähkötyöturvallisuus
2. Erikoisasennukset
3. Sähkötekniikan perusstandardit
4. Sähköverkon mitoitus ja suojalaitteet
5. Sähköasennuksiin liittyvät laitestandardit
Kunkin luvun alussa on esipuhe, jossa luetellaan luvun sisältö ja kerrotaan lyhyesti lukuun sisältyvien julkaisujen merkityksestä.
Luku 1 sisältää sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 kolmannen painoksen vuodelta 2015 ja sen muutoksen vuodelta 2018.
Luku 2 sisältää muita standardeja, joihin viitataan säädöksissä.
Luvussa 3 on sähköteknisiä perusstandardeja, joissa annetaan sekä asennuksissa että laitteissa käytössä olevia vaatimuksia.
Luku 4 sisältää käännöksen CENELECin raportista TR 50480 Johtimien poikkipinta-alojen määrittäminen ja suojalaitteiden valinta. Lisäksi lukuun on koottu suojalaitteita koskevia standardeja, joista voi tarkistaa suojalaitteiden ominaisuuksia.
Lukuun 5 on koottu asennustarvikkeita koskevia standardeja.
Käsikirjassa ei käsitellä sähkökeskusten rakennetta, niitä käsitellään SFS-käsikirjassa 640.

Käsikirjan kolmannen painoksen muutokset verrattuna toiseen painokseen

Käsikirjan kolmas painos on julkaistu syksyllä 2018 ja siinä on seuraavat uudet standardit verrattuna vuonna 2015 julkaistuun toiseen painokseen.
• SFS 6002: 2015 + A1:2018
• SFS-EN IEC 62485-2:2018 Akkujen ja akkuasennusten turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paikallisakut
• SFS-EN 61140:2016 Suojaus sähköiskulta. Asennusten ja laitteiden yhteiset ominaisuudet
• SFS-EN 60445:2017 Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Laiteliittimien, johdinpäiden ja johtimien tunnistaminen.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
20.11.2018
Painos
3
Sivumäärä
716
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
ISBN: 978-952-242-406-8

Takaisin