Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 640

Sähkökeskukset

Soveltamisala
SFS-käsikirja sisältää keskeiset pienjännitekeskuksia koskevat standardit ja soveltamisohjeita niiden käyttöön. Käsikirjaan sisältyy suomenkieliset tekstit seuraavista standardeista:

• SFS-EN 61439-1: Pienjännitekeskukset. Osa 1: Yleisvaatimukset
• SFS-EN 61439-2: Pienjännitekeskukset. Osa 2: Ammattikäyttöön tarkoitetut kojeistot
• SFS-EN 61439-3: Pienjännitekeskukset. Osa 3: Maallikoiden käyttöön tarkoitetut keskukset
• SFS-EN 61439-4: Pienjännitekeskukset. Osa 4: Erityisvaatimukset työmaakeskuksille
• SFS-EN 61439-5: Pienjännitekeskukset. Osa 5: Jakeluverkkokeskukset
• SFS-EN 62208: 2014 Tyhjät koteloinnit jakokeskuskäyttöön. Yleiset vaatimukset
• SFS 2529 Vaihtosähköenergian mittaus. Energiamittarin alusta
• SFS 3381 Vaihtosähköenergian mittaus. Mittauslaitteistot

Tässä käsikirjassa esitetään standardien lisäksi SESKOn pienjännitekeskuskomitean laatimia soveltamisohjeita, jotka perustuvat Suomessa hyväksi havaittuihin käytäntöihin. Käsikirja on tarkoitettu työkaluksi hyvän suomalaisen jakokeskuksen määrittelemiseen.

Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä pienjännitekeskusten hankinnan, suunnittelun, valmistuksen ja asentamisen kanssa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
26.01.2016
Painos
1
Sivumäärä
369
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
ISBN: 978-952-242-345-0

Takaisin