Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 600-1-1:2017

Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1: Yleisvaatimukset (SFS 6000 osat 1 - 6)

Soveltamisala
Tämä sähkö- ja elektroniikka-alan standardointijärjestö SESKO ry:n valmistelema SFS-käsikirja 600-1-1 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1: Yleisvaatimukset (SFS 6000 osat 1 - 6) sisältää pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 osiin 1 - 6 kuuluvat 13 standardia. Muut SFS 6000-sarjan osiin 7 - 8 kuuluvat standardit julkaistaan SFS-käsikirjassa 600-1-2 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1: Erikoistilojen ja täydentävät vaatimukset (SFS 6000 osat 7 - 8).
Sivumäärän kasvun takia käsikirja julkaistaan kahtena niteenä. Käsikirjoissa standardit on toimitettu siten, että standardien yleiset tiedot, tiedot esikuvastandardeista, velvoittavat viittaukset ja opastavat tiedot on koottu keskitetysti käsikirjojen esipuheisiin ja liitteisiin.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
03.10.2017
Painos
1
Sivumäärä
479
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
ISBN: 978-952-242-368-9

Takaisin