Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 600-1-2:2018:sv

Lågspänningselinstallationer. Del 1-2: Installationer i specialutrymmen och tilläggskrav (SFS 6000 delarna 7 - 8)

Soveltamisala
Denna SFS-handbok 600-1-2 Lågspänningselinstallationer. Del 1-2: Installationer i specialutrymmen och tilläggskrav. (SFS 6000, delarna 7 - 8), som har utarbetats av el- och elektronikbranschens standardiseringsorganisation SESKO r.f., innehåller 26 standarder som hör till delarna 7 och 8 i standardserien SFS 6000. De övriga standarderna som hör till del 1-6 i standardserien SFS 6000 publiceras i SFS-handboken 600-1-1 Lågspänningselinstallationer. Del 1-1: Allmänna krav (SFS 6000 delarna 1-6). På grund av det stora sidantalet publiceras handboken i två band. I handböckerna har standarderna redigerats så, att standardernas allmänna uppgifter, information om förebildsstandarder, normativa referenser och vägledande information har samlats centrerat i handböckernas förord och bilagor
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
06.03.2018
Painos
1
Sivumäärä
350
Julkaisun kieli
ruotsi
Lisätietoa
ISBN: 978-952-242-386-3

Takaisin