Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 601:2018

Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot

Soveltamisala
Tämä SFS-käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot sisältää standardin SFS 6001: 2018 Suurjännitesähköasennukset tekstin kokonaisuudessaan.

Käsikirja sisältää lisäksi perusvaatimukset ilmajohtoja koskevista standardeista SFS-EN 50341-1: 2014 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt ja SFS-EN 50341-2-7: 2015 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. Osa 2-7 Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt. Nämä standardit ovat eurooppalaisia ja CENELECin vahvistamia. Osa 1 koskee kaikkia CENELECin jäsenmaita. Osa 2-7 muuttaa ja täydentää osaa 1 ja se koskee vain suomea ja on SESKOn komitean SK 11 valmistelema.

Ilmajohtoja koskevien standardien rakenne on muuttunut edellisistä painoksista siten, että SFS-EN 50341-1 koskee kaikkia yli 1 kV vaihtosähköjohtoja. Erillistä korkeintaan 45 kV ilmajohtoja koskevaa standardia ei enää ole. SFS-EN 50341-2-7 antaa Suomen kansalliset vaatimukset kaikille ilmajohdoille. Siinä on mukana myös pienjänniteilmajohtoja koskevat vaatimukset, eikä siitä ole enää erityistä standardia.

Koska käsikirjassa on ilmajohtostandardien sisältöä supistettu, sitä ei voida käyttää johtojen suunnittelussa, vaan pitää noudattaa itse standardeja.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
07.08.2018
Painos
3
Sivumäärä
257
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
ISBN: 978-952-242-398-6

Takaisin