Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 94-2

Mikrobiologiset vesitutkimusmenetelmät. Osa 2. Yleisimmät menetelmät indikaattoribakteerien tutkimiseen vesinäytteistä

Soveltamisala
SFS-standardeina julkaistut mikrobiologiset vesitutkimusmenetelmät on koottu SFS-käsikirjaan 94, jonka neljäs painos on kolmeosainen. Tämä käsikirjan toinen osa sisältää kokoelman 31.9.2011 mennessä vahvistetuista SFS-standardeista, jotka käsittelevät yleisimpiä menetelmiä indikaattoribakteerien tutkimiseen vesinäytteistä.
Verrattuna käsikirjan edelliseen painokseen vuodelta 2003, standardi SFS-EN ISO 6222 heterotrofisen pesäkelukumäärän määrittämiseksi maljavalumenetelmällä on säilynyt ennallaan. Samoin ennallaan ovat säilyneet SFS-EN ISO 9308-3 -standardi Escherichia coli -bakteerin määrittämiseksi pienen mittakaavan MPN liuosmenetelmällä pinta- ja jätevesistä ja SFS 4088 -standardi lämpökestoisten koliformisten bakteerien määrittämiseksi sekä SFS 4089 -standardi koliformisten bakteerien määrittämiseksi putkimenetelmällä.
Standardit SFS-EN ISO 9308-1 ja SFS 3016 koliformisten bakteerien ja Escherichia coli -bakteerin määrittämiseksi sisältyvät tämän käsikirjan neljänteen painokseen korjatuissa muodoissaan, kun vuonna 2008 julkaistu EN-ISO 9308-1 -standardin tekninen korjaus on lisätty myös standardin SFS 3016 tekstiin. Työ standardien ISO 9308-1 (kalvosuodatusmenetelmä) ja ISO 9308-2 (putkimenetelmä) uudistamiseksi on käynnissä kansainvälisellä tasolla. Valmistuttuaan nämä uudet standardit tulevat muuttamaan koliformisten bakteerien ja Escherichia coli -bakteerin määritelmiä, jolloin kansallisten standardimenetelmien SFS 3016, SFS 4088 ja SFS 4089 säilyttämisen mielekkyys tulee harkittavaksi.
Suolistoperäisten enterokokkien kalvosuodatusmenetelmästandardiin SFS-EN ISO 7899-2 ja pienen mittakaavan MPN-menetelmästandardiin SFS-EN ISO 7899-1 ei ole suunnitteilla muutoksia lähivuosina. Käsikirjaan on sisällytetty edellä mainittujen enterokokkimenetelmien lisäksi putkimenetelmästandardi SFS 3015, jossa esiintyy vielä suolistoperäisten enterokokkkien vanha nimitys (fekaaliset streptokokit).
Clostridium perfringens -bakteerin lukumäärän määrittämiseksi on ollut tekeillä ISO- standardi (ISO/CD 6461-2). Standardia ei ole saatu yrityksistä ja selkeästä tarpeesta huolimatta toistaiseksi vielä julkaistua, mistä syystä tämä käsikirjan 4. painos ei sisällä standardia C. perfringens -bakteerin määrittämiseksi. C. perfringens standardin toivotaan valmistuvan mahdollisimman pian ja se on tarkoitus julkaista uudella standardinumerolla (ISO 14189) viimeistään vuonna 2012.
Tähän käsikirjaan sisältyvä SFS-EN ISO 16266 'Veden laatu. Pseudomonas aeruginosan havaitseminen ja lukumäärän määritys. Kalvosuodatustekniikka' -standardi on kumonnut edellisen käsikirjan painoksessa olleen samansisältöisen standardin SFS-EN ISO 12780.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
08.06.2012
Painos
1
Sivumäärä
179
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
ISBN: 978-952-242-156-2

Takaisin