Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-KÄSIKIRJA 600-1:2017 PDF

Pienjännitesähköasennukset. Osa 1: SFS 6000-standardisarja

Soveltamisala
Standardisarja SFS 6000 koskee sähköasennuksia, joiden nimellisjännite on vaihtojännitteellä (AC) enintään 1000 V (tehollisarvo) ja tasajännitteellä (DC) enintään 1500 V. Standardisarjan osien 1 - 7 perustana ovat eurooppalainen harmonisointiasiakirjasarja CENELEC HD 60364, aikaisempi HD 384 -sarja ja kansainvälinen standardisarja IEC 60364. Eurooppalaiset harmonisointidokumentit perustuvat IEC 60364 -sarjan standardeihin. SFS 6000 sarjan esikuvana on käytetty yleensä eurooppalaista HDdokumenttia. IEC-standardia on käytetty esikuvana silloin kun HD-dokumenttia ei ole olemassa tai se on selkeästi vanhentunut.

Standardisarjaan SFS 6000 on lisätty kansallinen osa 8, jossa käsitellään sellaisia
aiheita, joista ei ainakaan vielä ole olemassa IEC:n tai CENELECin standardia.
Standardisarja SFS 6000 on tarkoitettu sellaiseksi julkaisuksi, jonka mukaan toimittuna täytetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) ja sen perusteella annettujen valtioneuvoston asetusten mukaiset sähkölaitteistojen sähköturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset tämän standardisarjan soveltamisalan osalta.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
13.10.2017
Julkaisupäivä
17.10.2017
Painos
1
Sivumäärä
951
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
SFS-KÄSIKIRJA 600-1 sisältää pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 kaikkien standardien tekstit.
Tuote toimitetaan muistitikulla ja sen saa asentaa vain yhdelle työasemalle. Ei verkkokäyttöön.

Takaisin