Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-KÄSIKIRJA 600-1:2018 PDF:sv

Elinstallationer. Del 1: SFS 6000 Lågspänningselinstallationer

Soveltamisala
SFS Handbok 600-1 innehåller texter till samtliga 39 standarder i standardserien SFS 6000, som berör lågspänningsinstallationer.
Standardserien SFS 6000 berör elinstallationer med högst 1000 V nominell växelspänning eller 1500 V likspänning. Standardserien grundar sig i huvudsak på de europeiska harmoniseringsdokumenten CENELEC HD 60364 Low-voltage electrical installations och den motsvarande internationella standardserien IEC 60364. Avvikelser från förebildspublikationerna är märkta med streck i marginalen.
Dessutom finns det nationella tillägg i standardserien SFS 6000, som gör att seriens omfattning är tillräckligt stor. Dessa kompletterande nationella standarder är sammanställda som SFS 6000-8-standarder.
Standardserien SFS 6000 är avsedd att vara en sådan standard, som genom att följa den, uppfyller man de myndighetskrav som gäller för elanläggningars säkerhet.
Denna handbok kompletteras av SFS Handbok 600-3 Elinstallationer. Del 3: Säkerheten vid elarbeten.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
23.03.2018
Julkaisupäivä
27.03.2018
Painos
1
Sivumäärä
895
Julkaisun kieli
ruotsi

Takaisin