Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 3357 Kumottu

Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto

Soveltamisala
Tätä standardia sovelletaan palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntajärjestelmiin, kun varastossa olevan palavan nesteen määrä on 500 m3 tai enemmän tai nestemäisen palavan kaasun määrä on 10 m3 tai enemmän, sekä varaston toimintaan liittyviin satama-alueisiin ja -laitureihin. Tämän standardin sataman ja laiturin palontorjuntaa koskevat velvoitteet ovat yhdenmukaisia standardin SFS 3355 vaatimusten kanssa.
Standardi soveltuu myös biopohjaisten sekä kierrätettävien raaka-aineiden säiliöille ja muuhun varastointiin sekä kemikaalikuljetuskonttien siirtokäsittelyyn ja varastointiin.
Tätä standardia voidaan soveltaa myös pienemmille varastoille sekä satamille. Tämä standardi käsittelee standardiin
SFS 3350 liittyvää sammutus- ja palontorjuntakalustoa.
Palavalla nesteellä käsitetään tässä standardissa palavia kemikaaleja, öljytuotteita ja muita vastaavia kemikaalituotteita, joille syttyvyys on keskeinen vaaraominaisuus.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
17.02.2014
Kumouspäivä
15.12.2017
Painos
3
Sivumäärä
21
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin