Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15193-1:2017

Rakennusten energiatehokkuus. Moduuli M9. Valaistuksen energiatehokkuus. Osa 1: Tekniset tiedot

Soveltamisala
Tässä standardissa määritellään laskentamenetelmä rakennuksen sisävalaistuksen energiankulutuksen laskemiseksi asuinrakennuksissa sekä muissa rakennuskohteissa. Standardia voidaan soveltaa sekä olemassa oleviin että uusiin tai saneerattaviin rakennuksiin. Standardissa määritellään menetelmä, jolla voidaan laskea numeerinen valaistuksen energiatehokkuusindikaattori (LENI-luku).
Tämä standardi ei koske valaistuksen suorituskykyvaatimuksia, valaistusjärjestelmien rakennetta ja suunnittelua, valaisimien, liitäntälaitteiden ja valonlähteiden ominaisuuksia eikä järjestelmiä, joita käytetään näyttöjen ja työpöytien valaistuksessa. Standardi ei koske myöskään huonekaluihin sisältyviä valaistusjärjestelmiä. Tässä standardissa ei esitetä menetelmiä dynaamisten tilannevalaistusten asetteluihin.
Taulukossa 1 esitetään tämän standardin sijoittuminen EPB-standardien hierarkiassa, joka kuvataan standardissa EN ISO 52000‑1.
HUOM. Raportissa CEN ISO/TR 52000–2 esitetään sama taulukko ja kunkin moduulin osalta julkaistut ja valmisteilla olevien EPB-standardien ja teknisten raporttien tunnukset.
Moduulit kuvaavat EPB-standardeja, vaikka EPB-standardi voi kattaa useamman kuin yhden moduulin ja yksi moduuli voi käsittää useamman kuin yhden standardin. Näin ollen seuraava kuva on ymmärrettävä yksinkertaistettuna esityksenä. Katso myös tämän standardin kohta 2.


Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 12193:2018 Light and lighting - Sports lighting
EN 12464-1:2011 Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
EN 12665:2018 Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
Direktiivi
2010/31/EU Rakennusten energiatehokkuudesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
28.04.2017
Julkaisupäivä
21.08.2018
Painos
1
Sivumäärä
96
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin