Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50518-1

Valvonta- ja hälytyskeskus. Osa 1: Sijainti- ja rakennusvaatimukset

Soveltamisala
Tässä EN 50518 standardisarjan osassa määritellään vähimmäisvaatimukset sellaisten tilojen suunnittelulle, rakentamiselle ja toiminnalle, joissa tapahtuu yhtenä kokonaisturvallisuuden prosessin osana yhden tai useamman murto- ja ryöstöhälytysjärjestelmien tuottamien (hälytys-) signaalien valvontaa, vastaanottoa ja käsittelyä. Vaatimukset koskevat sekä sovelluksia etäsijainnissa, jossa useat järjestelmät raportoivat yhdelle tai useammalle hälytyskeskukselle, että yhdessä paikassa toimivaa laitteistoa, jonka tarkoituksena on valvoa ja käsitellä kyseisen alueen sisäpuolelle asennetun yhden tai useamman hälytysjärjestelmän tuottamia signaaleja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
27.01.2014
Julkaisupäivä
09.05.2014
Painos
2
Sivumäärä
42
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin