Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50436-3:2017

Alkolukot. Testausmenetelmät ja suorituskykyvaatimukset. Osa 3: Opas alkolukkojen hankinnoista vastaaville henkilöille ja alkolukkojen käyttäjille

Soveltamisala
Alkolukko on järjestelmä, joka koostuu helposti moottoriajoneuvoon asennettavasta hengitysilman alkoholipitoisuuden mittauslaitteesta sekä ajonestolaitteesta. Ennen kuin ajoneuvo voidaan käynnistää, on alkolukkoon annettava näyte, yleensä puhaltamalla suukappaleen kautta. Moottoria ei voi käynnistää, jos alkoholipitoisuus ylittää säädetyn raja-arvon. Tämä raja-arvo voi olla kyseisen maan lainsäädännössä määrätty raja tai myös lakisääteistä raja-arvoa alempi.
EN-standardien (EN 50436‑1 ja −2) vaatimukset täyttävät alkolukot pystyvät esimerkiksi tunnistamaan, onko puhallusnäytteen antanut ihminen. Ne pystyvät myös estämään laitteiston peukaloinnin ja tunnistavat peukalointiyritykset.
Järjestelmän lisäosat saattavat sisältää ominaisuuksia, joilla henkilön identiteetti voidaan tunnistaa tai tietoja tallentaa.
Tämän standardin tarkoituksena on antaa käytännön opastusta alkolukkojen valintaan, asentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon sekä huoltoon. Julkaisu on tarkoitettu kaikille alkolukoista kiinnostuneille, kuten alkolukkoja myyville ja asentaville yrityksille, alkolukkoja kaupallisessa, ammattimaisessa tai yksityisessä käytössä ostaville ja käyttäville henkilöille tai organisaatioille. Tässä julkaisussa annetaan tietoja alkolukoista ja esitellään, miten niitä käytetään.
Tässä julkaisussa keskitytään sovelluksiin, joissa alkolukkoja käytetään ajoneuvoissa yleisenä liikenneturvallisuutta parantavana keinona. Standardissa annettuja tietoja voidaan soveltaa myös muihin käyttötarkoituksiin tarkoitetuille alkolukoille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
05.05.2017
Julkaisupäivä
23.05.2017
Painos
1
Sivumäärä
88
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin