Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60079-10-2:2015

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-2: Tilaluokitus. Pölyräjähdysvaaralliset tilat

Soveltamisala
Tämä IEC 60079 osa käsittelee niiden tilojen tunnistamista ja luokittelua, joissa esiintyy räjähdyskelpoisia pölyilmaseoksia ja palavia pölykerroksia. Tavoitteena on syttymislähteiden oikea arviointi näissä tiloissa. Räjähdyskelpoisia pölyilmaseoksia ja palavia pölykerroksia käsitellään tässä standardissa erillisinä. Luvussa 4 on kuvattu räjähdyskelpoisten pölypilvien tilaluokittelu pölykerrosten ollessa yksi mahdollisista päästölähteistä. Luvussa 7 on käsitelty pölykerrosten muita yleisesti huomioon otettavia tekijöitä.
Tämän standardin esimerkit perustuvat laitoksessa toimivaan tehokkaaseen siivouskäytäntöön pölyn kerrostumisen estämiseksi. Tiloissa, jossa siivousjärjestelmä ei toimi tehokkaasti, tilaluokituksen tulee ottaa huomioon pölykerroksista mahdollisesti muodostuvat räjähdyskelpoiset pölypilvet.
Tämän standardin periaatteita voidaan noudattaa myös, kun vaarana voivat olla palavat kuidut tai hahtuvat. Tätä standardia on tarkoitus soveltaa, kun vaara voi johtua räjähdyskelpoisesta pölyilmaseoksesta tai palavan pölyn kerroksista normaaliolosuhteissa (ks. HUOM. 1).
HUOM. 1 Normaaliolosuhteet käsittävät paineen ja lämpötilan vaihtelut arvojen 101,3 kPa (1 013 mbar) ja 20 °C (293 K) molemmin puolin edellyttäen, että vaihteluilla ei ole juuri vaikutusta syttyvän materiaalin räjähdysominaisuuksiin.
Standardia ei sovelleta
—maanalaisissa kaivoksissa
—räjähdeainepölyille, jotka eivät tarvitse ilmakehän happea palaakseen kuten pyrofoorisille (itsestään syttyville) aineille, ammusruudeille, ilotulitteille, ampumatarvikkeille, peroksiideille, hapettimille, vesireaktiivisille aineille tai seoksille tai muille samanlaisille aineille
—katastrofitilanteissa, joita ei lasketa tämän standardin mukaisiin epänormaalitilanteisiin vaaroihin, joita aiheuttaa pölystä haihtuva palava tai myrkyllinen kaasu.
Tätä standardia ei sovelleta, jos vaaraa aiheutuu palavan kaasun tai höyryn esiintymisestä, mutta periaatteita voidaan käyttää hybridiseosten arviointiin (ks. myös IEC 60079-10-1).
HUOM. 2 Lisäohjeita hybridiseoksista on annettu liitteessä C.
Tämä standardi ei ota huomioon palon tai räjähdyksen aiheuttamia seurannaisvahinkoja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
10.08.2015
Julkaisupäivä
09.05.2017
Painos
1
Sivumäärä
56
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin