Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60079-17 Kumottu

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito

Soveltamisala
Standardin IEC 60079 tämä osa on tarkoitettu käyttöhenkilöstön käyttöön ja se kattaa vain räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten tarkastukseen ja kunnossapitoon suoranaisesti liittyviä seikkoja. Räjähdysvaaran voivat aiheuttaa palavat kaasut, höyryt, sumut, pölyt, kuidut ja hahtuvat.
Se ei sisällä:
— muita sähköasennusten asentamiseen ja tarkastamiseen liittyviä perusvaatimuksia
— sähkölaitteiden luokitusta
— Ex-laitteiden korjausta eikä paikkausta (ks. IEC 60079-19).
Tämä standardi täydentää standardin IEC 60364-6 vaatimuksia.
Kun räjähdysvaaran aiheuttavat pölyt, kuidut tai hahtuvat, käyttötoimintojen taso saattaa vaikuttaa tarkastus- ja kunnossapitovaatimuksiin.
Tämä standardi on tarkoitettu sovellettavaksi tiloissa, joissa riskin voivat aiheuttaa räjähdyskelpoiset kaasu- tai pöly-ilmaseokset tai syttyvät pölykerrokset normaaliolosuhteiden vallitessa. Sitä ei sovelleta
— maanalaisiin kaivostiloihin
— tiloihin, joissa vaara voi aiheutua useamman altistavan riskitekijän sekoituksesta
— räjähdepölyihin, joiden syttyminen ei tarvitse ilmakehän happea
— itsestään syttyviin aineisiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
23.06.2008
Kumouspäivä
24.12.2016
Painos
3
Sivumäärä
77
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin