Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 5610

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut pistokytkimet. Osa 1: Yleiset vaatimukset

Soveltamisala
Tätä standardia sovelletaan pistotulpille ja kiinteän asennuksen pistorasioille sekä jatkopistorasioille, joita käytetään ainoastaan vaihtovirralla ja jotka ovat suojakoskettimilla varustettuja tai ilman niitä. Niiden mitoitusjännite on yli 50V ja enintään 250V sekä mitoitusvirta enintään 16A. Ne on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa käytöissä joko sisä- tai ulkotiloissa.
Tämä standardi ei koske uppoasennusrasioiden (kojerasioiden) vaatimuksia. Se kuitenkin koskee pinta-asennusrasian niitä vaatimuksia, jotka ovat tarpeellisia pistorasian testauksessa.
HUOM. 1 Asennusrasioiden yleiset vaatimukset esitetään standardissa IEC 60670.
Tämä standardi koskee myös kojeliitosjohdon pistotulppia sekä jatkojohdon pistotulppia ja jatkopistorasioita. Standardi koskee lisäksi pistotulppia ja -rasioita, jotka ovat jonkin laitteen osana, ellei asianomaisen laitteen standardissa ole toisin määrätty.
Tämä standardi ei koske
—teollisuuskäyttöön tarkoitettuja pistotulppia, -rasioita eikä jatkopistorasioita
—kojepistokytkimiä
—ELV-suojajännitteelle tarkoitettuja pistotulppia, kiinteitä pistorasioita eikä jatkopistorasioita
HUOM. 2 Suojajännitteet määritellään standardissa IEC 60364-4-41.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
05.10.2015
Julkaisupäivä
23.10.2015
Painos
4
Sivumäärä
164
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin