Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 6000-4-43:2017:sv

Lågspänningselinstallationer. Del 4-43: Skyddsmetoder. Skydd mot överström

Soveltamisala
430.1 Soveltamisala
Standardi SFS 6000-4-43 esittää vaatimukset jännitteisten johtimien suojaamisesta ylivirran vaikutuksilta.
Tämä osa kuvaa miten äärijohtimet suojataan ylikuormitukselta (luku 433) ja oikosululta (luku 434) yhdellä tai useammalla syötön automaattisesti poiskytkevällä suojalaitteella. Poiskytkentää ei kuitenkaan vaadita, jos ylivirta on rajoitettu luvun 436 mukaisesti, tai kohtien 433.3 (ylikuormitussuojien poisjättäminen) tai 434.3 (oikosulkusuojien poisjättäminen) edellytykset ovat voimassa. Ylikuormitus- ja
oikosulkusuojauksen yhteensopivuutta on myös käsitelty (luku 435).
HUOM. 1 Jännitteisiä johtimia, jotka on luvun 433 mukaisesti suojattu ylikuormitukselta, pidetään myös suojattuna ylikuormitusvirran suuruusluokkaa olevilta vikojen aiheuttamilta ylivirroilta.
HUOM. 2 Tämän standardin vaatimukset eivät ota huomioon ulkoisia olosuhteita.
HUOM. 3 Tämän standardin mukainen johtimien suojaus ei välttämättä suojaa johtimiin liitettyjä laitteita.
HUOM. 4 Taipuisat kaapelit, jotka liittävät pistokytkimien avulla laitteita kiinteään asennukseen, eivät kuulu tämän
standardin soveltamisalaan. Sen vuoksi ne eivät välttämättä ole suojattu ylivirralta.
HUOM. 5 Poiskytkentä ei tarkoita erottamista tässä standardissa

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
18.08.2017
Julkaisupäivä
13.02.2018
Painos
4
Sivumäärä
27
Julkaisun kieli
ruotsi

Takaisin