Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 6000-1:2017:sv

Lågspänningselinstallationer. Del 1: Grundläggande principer, definitioner och bestämning av allmänna egenskaper

Soveltamisala
11.1 Standardisarja SFS 6000 koskee
a) asuinrakennusten
b) liikerakennusten
c) julkisten rakennusten
d) teollisuusrakennusten
e) maa- ja puutarhatalouden rakennusten
f) tehdasvalmisteisten rakennusten
g) leirintäalueiden ja matkailuajoneuvojen
h) rakennustyömaiden, näyttelyiden, messujen ja muiden tilapäisessä käytössä olevien tilojen
i) pienvenesatamien
j) ulkovalaistusverkkojen
k) lääkintätilojen
l) liikkuvien tai siirrettävien laitteistojen
m) valosähköisten järjestelmien
n) pienjännitegeneraattorilaitteistojen
o) sähkönjakeluverkkojen
sähköasennusten suunnittelua, rakentamista ja tarkastamista.
HUOM. Vaatimukset koskevat koko kiinteistöä, tonttia ja kaikkia sillä olevia rakennuksia, rakennelmia ja rakenteita.

11.2 Tämän standardisarjan soveltamisalan piiriin kuuluvat:
a) Virtapiirit, joita syötetään nimellisjännitteeltään enintään 1000 V vaihtojännitteellä (AC) tai 1500 V tasajännitteellä (DC).
Tämä standardi on tarkoitettu käytettäväksi vaihtojännitteellä yleisimmin käytetyillä taajuuksilla 50, 60 ja 400 Hz. Standardia voidaan soveltaa muillakin, erikoistarkoituksiin käytetyillä taajuuksilla.
b) Muut kuin sähkölaitteen sisäiset yli 1000 V jännitteellä toimivat virtapiirit, joita syötetään enintään 1000 V vaihtojännitteisestä asennuksesta. Tällaisia virtapiirejä on esimerkiksi purkauslamppuvalaistusasennuksissa tai sähkösuodatinlaitteistoissa.
c) Ne johtojärjestelmät ja kaapelit, joita sähkölaitteita koskevat standardit eivät erityisesti kata.
d) Kaikki rakennusten ulkopuoliset kuluttaja-asennukset.
e) Tietoliikenteeseen, merkinantoon, ohjaukseen ja vastaavaan käytetyt kiinteästi asennetut johdot (ei kuitenkaan laitteiden sisäisiä johtoja).
f) Asennuksen muutos- ja laajennustyöt sekä myös olemassa olevien asennusten osat, joihin muutos- tai laajennustyöt vaikuttavat.
HUOM. Tämän standardin säännöt on tarkoitettu sovellettavaksi yleisesti sähköasennuksiin, mutta määrätyissä tapauksissa niitä pitää täydentää muiden standardien vaatimuksilla tai suosituksilla (esim. räjähdysvaarallisten tilojen tai ilmajohtojen asennukset).

11.3 Tämä standardisarja ei koske:
a) sähköratalaitteistoja, mukaan luettuna liikkuva kalusto ja merkinantolaitteet
b) moottoriajoneuvojen sähkölaitteita lukuun ottamatta osassa 7 esitettyjä laitteistoja
c) vesikulkuneuvojen sekä liikkuvien ja kiinteiden meriteknisten järjestelmien asennuksia
d) ilma-alusten sähköasennuksia
e) radiohäiriöiden vaimennuslaitteita, paitsi siltä osin kuin ne vaikuttavat sähköasennusten turvallisuuteen,
f) sähköaitauksia
g) rakennusten salamasuojausta
h) hissien asennuksien tiettyjä osia
i) koneiden sähkölaitteita.


11.4 Standardisarja koskee jänniterajojen puitteissa myös yleisiä sähkönjakeluverkkoja ja niitä syöttäviä energiantuotanto- ja sähkönsiirtojärjestelmiä. Standardissa SFS 6000-8-801 on annettu näitä koskevia erityisvaatimuksia.

11.5 Sähkölaitteista ja tehdasvalmisteisista sähkölaitteistoista, jotka täyttävät niitä koskevien standardien vaatimukset, käsitellään ainoastaan valintaa ja asentamista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
18.08.2017
Julkaisupäivä
13.02.2018
Painos
4
Sivumäärä
56
Julkaisun kieli
ruotsi

Takaisin