Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 6000-7-729:2017/Korjaus:2018

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-729: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Jakokeskusten asentaminen

Soveltamisala
729.1 Soveltamisala
Standardin SFS 6000-7-729 vaatimukset koskevat jakokeskusten ja ohjauskeskusten perussuojausta ja muita näkökohtia mukaan luettuna hoito- ja huoltokäytäviä koskevat vaatimukset.H
CENELEC-standardin mukaan voidaan sähkötiloissa käyttää perussuojauksena minimietäisyyksiä ja suojaamista esteiden avulla silloin kun perussuojauksen toteuttaminen koteloinnilla ja suojuksilla katsotaan kohtuuttomaksi. Käytännössä tällaiset tilanteet ovat kuitenkin hyvin harvinaisia.
Suomessa pitää sähkötiloissakin valtioneuvoston asetuksen sähkölaitteistoista (1434/2016) liitteen 1 mukaan yleensä käyttää perussuojausta eristyksen tai koteloinnin avulla. Sen takia tästä standardista on jätetty pois ja CENELEC-standardin mukaiset paljaiden ja esteillä suojattujen laitteiden etäisyysvaatimukset. Myös osa kuvista on jätetty pois ja kuvien numerointi ei ole jatkuva.I


Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
09.03.2018
Julkaisupäivä
13.03.2018
Painos
1
Sivumäärä
1
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin