Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-KÄSIKIRJA 650:2019

Voimakaapelien käyttö- ja valintaohjeet sekä voima- ja asennuskaapelien tyyppimerkinnät

Soveltamisala
Tässä käsikirjassa esitetään erityyppisten voimakaapeleiden asennus- ja valintaohjeet. Suomalaiset voimakaapelistandardit perustuvat eurooppalaisiin HD-harmonisointiasiakirjoihin, jotka sisältävät erityyppisten voimakaapeleiden rakenne- ja testausvaatimukset sekä kaapeleiden valintaa ja asentamista koskevat ohjeet. Rakenne- ja testausvaatimukset koskevat lähinnä kaapelivalmistajia, mutta käyttö- ja valintaohjeet on tarkoitettu kaapeleiden käyttäjille ja asentajille. Tämän vuoksi katsottiin aiheelliseksi koota yhteen käsikirjaan eri voimakaapelityyppien asentamiseen ja käsittelyyn liittyvät suomennetut ohjeet standardeista SFS 4879, SFS 4880, SFS 5800 sekä SFS 5636.
Tässä käsikirjassa on tarkastettu ja selvennetty edellä mainituissa standardeissa olevia kaapeleiden asentamiseen ja käsittelyyn liittyviä tekstejä, mutta niiden tekninen asiasisältö ja vaatimustaso pysyvät ennallaan.
Käsikirja helpottaa energiakaapeleiden tyyppimerkintöjen tulkintaa ja se sisältää asennus- ja voimakaapeleiden tyyppimerkintöjä koskevan standardin SFS 4680. Siinä kuvataan energiakaapeleiden suomalaiset tyyppimerkinnät ja lisäksi standardi sisältää harmonisoitujen pienjännitekaapeleiden eurooppalaisen merkintäjärjestelmän.
Käsikirjan on laatinut SESKOn standardointikomitea SK 20 Energiakaapelit, jonka toimintaan osallistumalla voi vaikuttaa suomalaisten energiakaapelistandardien sisältöön.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
04.06.2019
Painos
1
Sivumäärä
47
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin