Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Tietoa sivustosta

Tietoa sivustosta ja rekisteriseloste

Online.sfs.fi ja sales.sfs.fi -sivusto

Online.sfs.fi ja sales.sfs. fi ovat Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n (www.sfs.fi) verkkosivustoja. SFS vastaa sivustojen ylläpidosta ja kehittämisestä. Sivustot on suunnattu standardien käyttäjille sekä standardien laadinnasta ja standardeista kiinnostuneille.

Sivustot julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Sivuilla on verkkokauppa, jonka kautta voi tilata ja ostaa julkaisuja. Lisäksi sivuilla on online -palvelu, jonka kautta asiakas saa käyttöönsä kokoelman standardeja kestotilauspalveluna. Online -palvelusta tehdään aina kirjallinen sopimus.

Palveluja päivitetään viikottain.

Jos asiakkaalla on käytössään SFS Online -palvelu, SFS päivittää kokoelmaa automaattisesti, Standardikokoelma päivittyy vain silloin, kun ko. kokoelmaan julkaistaan uusia standardeja tai standardien korjauksia tai täydennyksiä. . Online-palveluun voi valita standardien suomenkieliset (fi ja fi/en) ja/tai englanninkieliset (en) versiot, jotka on julkaistu sähköisessä muodossa palvelussa. SFS rajoittaa palveluun pääsyä IP-tunnistuksella ja/tai käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

SFS vastaa verkkopalvelun sisällöstä. Korjaamme havaitut virheet viivytyksettä.

Päätoimittaja on markkinointipäällikkö Pirjetta Laine, puh. +358 9 1399 4568 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@sfs.fi

Rekisteriseloste

Tämä rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen.

Rekisterinpitäjä:
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Malminkatu 34, PL 130
00101 HELSINKI
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
Sähköposti sales@sfs.fi
www.sfs.fi
Y-tunnus 0202290-8

SFS-verkkokaupan ja Online-palvelun (jäljempänä Palvelu) rekisteriasioista vastaa markkinointipäällikkö Pirjetta Laine, puh. 09 1499 3468, sähköposti pirjetta.laine(at)sfs.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään SFS:n ja asiakkaan välisen suhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tetoja käytetään tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja maksunvalvontaan sekä muuhun asiakaspalveluun tai SFS:n tuotteisiin ja toimintaan liittyvään viestintään, muuhun asiakasviestintään sekä markkinointiin ja markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin.

Kuvaus rekisteristä

Rekisteriin kerätään henkilötiedot käyttäjältä itseltään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana. Käyttäjää koskevat tiedot saamme käyttäjältä, kun tämä rekisteröityy tai kirjautuu SFS-verkkokaupan tai Online-palvelun käyttäjäksi. Nämä tiedot siirretään palvelusta SFS:n CRM- ja laskutusjärjestelmään. Saamme tietoja myös, kun käyttäjät päivittävät tilaustietojaan SFS:n asiakaspalveluun.

Rekisterissä olevia asiakaorganisaatioon liittyviä tietoja SFS voi päivittää asiakasorganisaation edustajan pyynnöstä sekä erilaisista julkaisista tai yksityisistä rekistereistä.
SFS ei tarkista palveluun rekisteröityneen käyttäjän henkilökohtaisten tietojen oikeellisuutta.
Käyttäjällä on mahdollisuus korjata tietojansa kirjautumalla omilla tunnuksillaan SFS-verkkokauppaan tai Online-palveluun.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö sekä esittää tietojen korjaus- tai oikaisupyyntö verkkopalvelujen palautelomakkeella sekä ilmoittamalla siitä SFS:n asiakaspalveluun (sales@sfs.fi) tai muulla tavoin SFS:ään. Rekisteröity voi myös esittää tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti SFS:n toimistolla.

Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää käyttäjän henkilötietoja

 • etunimi ja sukunimi
 • yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • työnantajan / organisaation Y-tunnus ja yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • laskutustiedot: laskutusosoite tai sähköinen laskutusosoite
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten laskutus- ja maksutiedot, julkaisujen tilaus- ja käyttötiedot kuten tilatut tai ladatut tuotteet, mahdolliset alennukset ja ostot (€)) sekä asiakaspalautteet, yhteydenotot ja muut asiakaspalvelua koskevat tiedot.


Online-asiakkaiden rekisteri sisältää yllä mainittujen tietojen lisäksi

 • Online-sopimuksen asiakkuusyritys/-yhteisö
 • Online-asiakkaiden sopimustiedot: asiakkaan pääkäyttäjä, mahdollisesti peruskäyttäjien henkilöt, sopimukseen kuuluva(t) julkaisukokoelma(t).


Lisäksi rekisteri sisältää palvelun käyttöä koskevat tiedot

 • palvelun käyttöaika ja -tiheys
 • istunnon pituus
 • haetut palvelun sivut
 • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot kuten käyttäjän selailema sivu sekä sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt palvelun sivulle, laitteen malli, yksiköllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä


Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja ja palvelun käyttöä kuvaavia tietoja erillisissä tietokannoissa. Tallennamme käyttäjän henkilötiedot erillään palvelun käyttöä kuvaavista tiedoista.

Tietojen säilyttäminen

SFS säilyttää käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyä koskevassa kohdassa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen luovutus

SFS ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille.

SFS luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeudet ovat nimetyillä SFS:ään työsuhteessa olevilla toimihenkilöillä. He pääsevät katsomaan rekisteritietoja sekä muuttamaan ja poistamaan niitä. Ulkopuolisilta pääsy on estetty asianmukaisella tavalla.
Rekisterin tietoaineisto ja sen käsittely on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein sekä muilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimikka.

Yksityisyydensuoja

Käyttämällä SFS-verkkokauppaa tai Online-palvelua käyttäjä antaa suostumuksensa tietojenkäsittelylle, joka kuvataan alla.

SFS-verkkokauppa ja Online hyödyntävät evästeitä, jotka tallentuvat käyttäjän verkkoselaimen muistiin.
Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden avulla parannetaan palvelukokemusta ja palvelun käyttäjäystävällisyyttä. Evästeiden avulla voidaan analysoida sivuston käyttöä eli evästeitä käytetään palveluiden tilastolliseen seurantaan. Käytön tarkoituksena on mahdollistaa sivustojen toiminnallisuus sekä kiinnostavan sisällön tarjoaminen sivustojen käyttäjille. Sivusto käyttää tietoa sivuston käytön arviointiin ja muodostaa raportteja SFS:lle sivuston omistajana sekä tarjoaa muita verkkosivustojen ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja.

Evästeiden tallentamia tietoja ei yhdistetä luonnolliseen henkilöön. Tiedot sisältävät tunnistetietoja kävijän verkkoselaimesta, sivuston käytöstä, mistä kävijä on siirtynyt sivustolle, käyttöjärjestelmästä ja näytön tarkkuudesta sekä käyttäjän IP-osoitteesta. Nämä tiedot tallennetuvat palvelimille, jotka sijaitsevat Suomessa. Mainittuja tietoja saatetaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jos laki tätä edellyttää, tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n tai verkkosivuston puolesta.

Käyttäjä voi halutessaan poistaa selaimeensa tallennetut evästeet tyhjentämällä selaustiedot. Hän voi myös estää evästeiden käytön kokonaan muuttamalla Internet-selaimensa asetuksia.

Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivustojen toimivuuteen. SFS-verkkokaupan ja Online-palvelun sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä, jotta ne toimivat oikein.