Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Lyhenteet

Standardien tunnukset

Standardien tunnuksissa käytetään erilaisia lyhenteitä. Alla kerrotaan, mitä ne tarkoittavat.

SFS
standardi on vahvistettu Suomessa
EN standardi on vahvistettu CENissä tai CENELECissä (eurooppalainen standardi), mutta sitä vielä ole vahvistettu kansalliseksi SFS-EN-standardiksi.
ISO standardi on vahvistettu ISOssa (kansainvälinen standardi)
IEC standardi on vahvistettu IEC:ssä (kansainvälinen sähköalan standardi)

SFS = Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
CEN = European Committee for Standardization
ISO = International Organization for Standardization

Jos standardin tunnuksessa on kaksi tai useampi tunnus, standardi on vahvistettu kaikissa näissä järjestöissä.

Suomessa voimassa oleva kansainvälinen sähköalan standardi

SFS-EN Suomessa voimassa oleva eurooppalainen standardi
SFS-ISO Suomessa voimassa oleva kansainvälinen standardi
SFS-EN ISO
Suomessa ja Euroopassa voimassa oleva kansainvälinen standardi
SFS-IEC
Suomessa voimassa oleva kansainvälinen sähköalan standardi

Standardiin on voinut tulla muutoksia tai korjauksia, joista kerrotaan standardin tunnuksessa alla kerrotulla tavalla.

A,AMD (amedment)
muutos
/A1 pelkkä muutosdokumentti
+A1 sisältää muutosdokumentin
COR,AC (corrigendum)
muutos
/COR1
pelkkä korjausdokumentti
+ COR 1
sisältää korjausdokumentin

Standardin tunnuksessa ilmaistaan julkaisukieli. Jos standardin kieltä ei ole mainittu erikseen tunnuksessa alla esitetyllä tavalla, standardi on suomenkielinen. Jos kyseessä on SFS-EN tai SFS-EN ISO-standardi, julkaisu on sekä suomeksi että englanniksi.

:fi vain suomenkielinen standardi
:en vain englanninkielinen standardi
:sv vain ruotsinkielinen standardi
Standardien lisäksi standardisoimisjärjestöt tekevät muitakin julkaisuja, joilla ei kuitenkaan ole standardin asemaa.
CWA (CEN Workshop Agreement) CWA-dokumentti (ei standardin asemaa)
TR (Technical Report) tekninen raportti (ei standardin asemaa)
TS (Technical Spesification) tekninen spesifikaatio (ei standardin asemaa)