Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Asfalttimassojen testausmenetelmät

Asfalttimassojen uudet testausstandardit

SFS-käsikirjaan 165-1 on koottu asfalttimassojen testausmenetelmiä koskevia yhteiseurooppalaisia standardeja sarjasta SFS-EN 12697 Asfalttimassat. Testausmenetelmät.

Yleisimmin Suomessa käytetyt asfalttimassojen testausmenetelmiä kuvaavat standardit on käännetty suomeksi. Niiden lisäksi tämä käsikirja sisältää myös muita tarpeellisia, englanninkielisenä vahvistettuja kyseisen sarjan standardeja, yhteensä 23 standardia.

Uusittua käsikirjaa tarvitsevat asfalttialan laboratoriot ja muut alalla työskentelevät.

SFS-käsikirja 165-1:2018 Asfalttimassat. Osa 1: Testausmenetelmät I
203,00 € (alv 0%), 223,30 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti

Muun muassa SFS-EN 12697 -standardisarjan osien 13, 23 ja 27 suomenkielinen käännös julkaistaan myöhemmin SFS-käsikirjan 165 osassa 2, joka täydentää osaa 1.

Lisätietoja standardisoinnista

Liikennevirasto
Standardisoinnin asiantuntija Sami Petäjä
0295 34 3000 (vaihde)
etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi