Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Betonirakenteissa käytettävien kiinnikkeiden suunnittelu

Betonirakenteissa käytettävien kiinnikkeiden suunnitteluun uusi eurokoodi

Uudessa standardissa esitetään suunnittelumenetelmä betonirakenteissa käytettäville kiinnikkeille. Standardin avulla parannetaan turvallisuutta.
Uusi standardi on tarkoitettu turvallisuuteen liittyviin käyttösovelluksiin, joissa kiinnikkeiden murtuminen saattaa aiheuttaa koko rakenteen tai sen osan sortumisen, aiheuttaa hengenvaa-ran tai merkittävän taloudellisen vahingon.

Standardissa SFS-EN 1992-4 esitetään suunnittelumenetelmä kiinnikkeille, joita käytetään kuormien siirtämi-seen betoniin. Se koskee käyttösovelluksia, jotka kuuluvat SFS-EN 1992 -standardisarjan soveltamisalaan: raudoittamattomasta betonista, teräsbetonista ja jännebetonista valmistet-tavat rakenteet, joissa käytetään kiviaineksena normaalia tai kevytkiviainesta.

Kiinnityksen tuenta voi olla joko staattisesti määrätty tai staattisesti määräämätön. Jokainen tuki voi koostua yhdestä kiinnikkeestä tai kiinnikeryhmästä.

Standardin soveltamisalaan kuuluvat

  • valuun asennettavat kiinnikkeet,
  • jälkiasennettavat mekaaniset ankkurit sekä
  • jälkiasennettavat kemialliset ankkurit ja kiilautuvat kemialliset ankkurit.

Lisäsäännöt kiinnikkeiden kuormien siirtoon betonirakenneosassa ja betonirakenneosan tuille esitetään standardissa SFS-EN 1992-1-1 ja tämän standardin liitteessä A. Kiinnitysosan suunnittelusäännöt esitetään muissa suunnittelustandardeissa.

Betonielementteihin tehtaan laadunvalvonnan alaisena asennettavat tilapäisissä nosto- ja käsittelytilanteissa käytettävät osat lisäraudoituksineen kuuluvat teknisen raportin CEN/TR 15728 soveltamisalaan.

CEN/TR 15728:en Design and use of inserts for lifting and handling of precast concrete elements
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.02.2016, kieli: englanti

SFS Online: Rakennusalan standardit aina ajan tasalla

Jos valmistat rakennustuotteita, olet vastuussa suunnittelusta, työn teettämisestä, toteutuksesta tai valvot työn laatua, standardit kannattaa hankkia käyttöön SFS Online -palvelun kautta. Rakentamisen tärkeät standardit on koottu palveluun aiheittain:

SFS päivittää standardikokoelmaa säännöllisesti, joten käytössäsi ovat aina ajantasaiset julkaisut.

Lue lisää eurokoodeista

Kannattaa tutustua oppaaseen, jossa kuvataan eurokoodien rakenne ja asema toisiinsa sekä niiden suhde toteuttamisstandardeihin ja CE-merkintään. Lue opas maksutta osoitteessa www.sfsedu.fi/eurokoodit

Eurokoodi help desk -sivustolta löydät ajantasaista tietoa eurokoodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä.


Lisätietoja standardisoinnista

Betoniteollisuus ry
Janne Kihula, jaospäällikkö
p. 040 514 6510
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi