Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / CE-merkintä ja valoaläpäisevät levyt

CE-merkintä valoläpäiseville levyille: tuotestandardeja suomeksi

Valoaläpäiseviltä levyiltä vaadittavat ominaisuudet ja niiden testausmenetelmät kuvataan eurooppalaisissa standardeissa. Standardit sisältävät rakennustuoteasetukseen perustuvan yhdenmukaistetun osan, jonka pohjalta valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen (DoP) sekä kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän.

Standardin SFS-EN 16153 soveltamisalaan kuuluvat suulakepuristetut valoaläpäisevät tasaiset monikerroksiset polykarbonaattilevyt, joissa ei käytetä täyteaineita.

SFS-EN 1013 -standardia sovelletaan yksikerroksisille muovilevyille, joita käytetään yhtenä kerroksena tai asennetaan siten, että ne muodostavat monikerroksisen rakenteen.

SFS-EN 16240:2014 -standardin soveltamisalaan kuuluvat suulakepuristetut valoaläpäisevät tasaiset ja umpinaiset polykarbonaattilevyt, joiden vähimmäispaksuus on 2 mm.

Näissä standardissa määritellään myös vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa tarvittavat testimenetelmät ja levyjen merkintä.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota. Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista löydät osoitteessa www.henhelpdesk.fi.

Lisätiedot standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Johtaja Antti Koponen
puh. 09 129 9299
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi