Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / DOI - digitaalinen objektien tunnistejärjestelmä

Digitaalinen objektien tunnistejärjestelmä (DOI) auttaa palvelujen automatisoinnissa

Kannattaa tutustua uuteen standardiin, jotta voitte hyödyntää DOI-järjestelmää tuotteidenne ja palvelujenne kehittämisessä.

Digitaalinen objektien tunnistejärjestelmä (Digital Object Identifier, DOI) mahdollistaa objektien pysyvän ja ainutkertaisen identifioinnin. DOIn avulla voidaan rakentaa automatisoituja palveluja ja toimintoja esimerkiksi tiedon hakuun, metatietojen ylläpitoon ja muihin elektronisiin transaktioihin. DOI-järjestelmää sovelletaan Suomessa ja kansainvälisesti esimerkiksi tieteellisten artikkeleiden ja tutkimusaineistojen tunnisteena. Sen avulla voidaan identifioida periaatteessa mitä tahansa.

Uuden standardin avulla voitte hyödyntää DOI-järjestelmää tuotteidenne ja palvelujenne kehittämisessä.

SFS-ISO 26324:2019 Tieto ja dokumentointi. Digitaalinen objektien tunnistejärjestelmä (DOI)
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 12.04.2019, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-ISO 26324 kuvaa digitaalisen objektien tunnistejärjestelmän (DOI) sekä määrittelee DOI-tunnuksen ja siihen perustuvan resoluutiopalvelun toiminnot. Se määrittelee myös tunnusten luonnin, rekisteröinnin ja hallinnoinnin yleiset periaatteet. Siinä esitetään, miten perinteisiä tunnistejärjestelmiä voidaan käyttää yhdessä DOI:n kanssa, ja parantaa näin esimerkiksi ISBN:n käytettävyyttä tietoverkoissa.

DOI-järjestelmä luo edellytyksiä palvelujen ja toimintojen automatisointiin. DOI-tunnusta voidaan soveltaa moniin eri tarkoituksiin kuten tiedon hakuun, metadatan ylläpitoon, elektronisten transaktioiden mahdollistamiseen sekä kaikentyyppisten objektien pysyvään ja ainutkertaiseen identifiointiin.

DOI-järjestelmä on suunniteltu Internetissä käytettäväksi. DOI-tunnukseen nojautuva resoluutiopalvelu mahdollistaa todella pysyvät verkkolinkit. Niiden avulla objektit tai niiden metatiedot löytyvät verkosta, kun niiden URL-osoitteet ovat muuttuneet ja silloinkin, kun alkuperäiset domain-nimet ovat vaihtaneet omistajaa.

DOI-tunnuksen identifioima objekti kuvaillaan tunnukseen liittyvällä metadatalla, joka perustuu standardin määrittelemään rakenteiseen ja laajennettavissa olevaan tietomalliin. DOI-tietomalli tukee DOI-tunnusta käyttävien sovellusten semanttista yhteismitallisuutta.

DOI-järjestelmän tarjoamat linkitys- ja muut palvelut perustuvat järjestelmän toiminnallisuuksiin ja käyttöympäristöön. Identifioitujen objektien luonteella (esimerkiksi julkaisumuodolla) ei ole vaikutusta. DOI-järjestelmä tarjoaa käyttäjilleen pysyvän ja ainutkertaisen identifioinnin, resoluutiopalvelun, metadatan sekä semanttisen yhteentoimivuuden.

Muista myös uudistetut ISBN- ja ISSN-standardit

ISBN-tunnus identifioi kirjat ja ISSN-tunnus jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. Nämä tunnukset määrittelevät kansainväliset standardit SFS-ISO 2108 ja SFS-ISO 3297 uudistettiin vuonna 2018.

SFS-ISO 2108:2018 Tieto ja dokumentointi. Kirjan kansainvälinen standarditunnus (ISBN)
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 02.11.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 3297:2018 Tieto ja dokumentointi. Jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN)
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.09.2018, kieli: suomi/englanti

Lisätiedot standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Kati Heiskanen
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi