Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Escherichia coli- ja koliformisten bakteerien vesimikrobiologisen menetelmän standardi

Escherichia coli- ja koliformisten bakteerien vesimikrobiologisen menetelmän standardia korjattu

Standardin ISO 9308 osassa 1 esitetään kalvosuodatusmenetelmä Escherichia coli (E. coli) -bakteerin ja koliformisten bakteerien havaitsemiseen vesistä, joissa on vain vähän taustabakteeristoa.

Standardista on nyt julkaistu suomeksi korjattu painos. Siinä kuvattu menetelmä on juomavesidirektiivin mukainen, eli se soveltuu asetuksen 1352/2015 mukaiseen talousveden laadunvalvontaan

Standardi SFS-EN ISO 9308-1 kuvaa kalvosuodatusmenetelmän E. coli -bakteerin ja koliformisten bakteerien havaitsemiseen vesistä, joissa on vain vähän taustabakteeristoa. Menetelmä perustuu kromogeenisen Chromocult-kasvualustan käyttöön ja on erityisen hyvin soveltuva desinfioitujen vesien laadun varmistamiseen. Kalvosuodatusmenetelmää käyttäen tutkittava vesitilavuus voidaan tarvittaessa, esimerkiksi vesiongelmaa selvitettäessä, nostaa tavanomaista 100 ml:n tutkittavaa vesitilavuutta suuremmaksi.

Standardisarjaan ISO 9308 kuuluvat myös osat 2 ja 3. Osassa 2 esitetään menetelmä E. coli -bakteerin ja koliformisten bakteerien lukumäärän määritykseen vedestä. Menetelmä perustuu kohdeorganismien kasvuun nestemäisessä kasvualustassa ja niiden todennäköisimmän lukumäärän (MostProbable Number, MPN) laskemiseen MPN-taulukoiden avulla. Menetelmää voidaan soveltaa kaikentyyppisiin vesiin. Standardissa kuvattava testaus antaa varmistetun tuloksen ilman positiivisten kuoppien lisävarmistusta.

Standardisarjan osassa 3 esitetään pienen mittakaavan MPN-menetelmä Escherichia colin (E. coli) havaitsemiseksi ja laskemiseksi pinta- ja jätevedestä siirrostamalla nestemäiseen kasvualustaan. Menetelmää voidaan soveltaa kaikentyyppisiin pinta- ja jätevesiin, erityisesti sellaisiin vesiin, joissa on paljon liukenematonta kiintoainesta.

Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tarja Pitkänen
Puh. 029 524 6315
etunimi.sukunimi@thl.fi