Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Eurokoodien toteutusstandardit

Standardit pohja- ja kantavien rakenteiden työmaatoteutuksen laatusuunnitelmassa

Pohja- ja kantavien rakenteiden suunnittelun eurokoodit ja niihin liittyvät toteutusstandardit on koottu selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Pohjarakenteiden ja kantavien rakenteiden työmaatoteutuksen laatusuunnitelma on osa koko rakennushankkeen työmaan tarkastusasiakirjaa. Se kertoo myös työmaatoteutukseen liittyvistä standardeista kohdat, joita noudattaen eri työvaiheiden toteutuksessa päästään asianmukaiseen lopputulokseen.

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Ne asettavat rakennustyön tarkkuudelle vaatimuksia, jotta mitoitus-säännöt olisivat voimassa. Eurokoodeja käytetään yhdessä ympäristöministeriön tai liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamien kansallisten liitteiden kanssa. Vaatimukset mittapoikkeamille esitetään toteutusstandardeissa.

Pohja- ja kantavien rakenteiden eurokoodit ja toteutusstandardit on koottu aihealueen mukaisiin ryhmiin alla esitellyllä tavalla. Listauksesta löydät ko. aihealueiden standardisoinnin suomalaiset vastuuhenkilöt, joilta voit kysyä lisätietoa eurokoodeista.

Toteutusstandardit

Harmonisoidut tuotestandardit ja kansalliset soveltamisstandardit

Eurokoodisuunnittelussa tarvittavat materiaaliominaisuudet löytyvät yleensä CE-merkityn rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta, ellei niitä ole esitetty suoraan eurokoodissa. Usein kantavien rakennustuotteiden kantokyky osoitetaan eurokoodien mukaisilla mitoituslaskelmilla. Myös rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit ja niitä täydentävät kansalliset soveltamisstandardit on koottu omiksi ryhmikseen.

Pohja- ja kantavien rakenteiden työmaatoteutuksen laatusuunnitelma

Ympäristöministeriön asetukset pohjarakenteista ja kantavista rakenteista edellyttävät laatusuunnitelman tekemistä sellaisista kohteista, joissa rakennuksen tai rakenteen mahdollisesta viasta tai vauriosta aiheutuvat seuraamukset ovat keskisuuria tai vakavia, ja joiden toteutusluokka on 2 tai 3 ja teräsrakenteiden osalta myös toteutusluokka 4. Työmaatoteutuksen laatusuunnitelma hyväksytetään tilaajalla.

Vastaava rakennesuunnittelija arvioi laatusuunnitelman kantavien rakenteiden osalta ja vastaava pohjarakennesuunnittelija pohjarakenteiden osalta. He laativat niistä rakennusvalvontaa varten asiantuntijalausunnon. Työmaatoteutuksen laatusuunnitelman toteutumista rakentamisen eri vaiheissa seuraavat laatusuunnitelmassa tai siihen olennaisena osana liittyvissä suunnitelmissa nimetyt vastuuhenkilöt. Työmaatoteutuksen laadun toteutumisesta vastaa aina rakennusosan toteuttaja.

Kantavien rakenteiden työmaatoteutuksen laatusuunnitelman löydät hENhelpdesk.

Lue lisää

Kannattaa tutustua oppaaseen, jossa kuvataan eurokoodien rakenne ja asema toisiinsa sekä niiden suhde toteuttamisstandardeihin ja CE-merkintään. Lue opas maksutta osoitteessa www.sfsedu.fi/eurokoodit

Eurokoodi help desk -sivustolta löydät ajantasaista tietoa eurokoodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä.

Lisätietoja standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Tuotepäällikkö, DI Tuuli Kunnas
Puh. 040 172 0073
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi