Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Hiilijalanjäljen laskenta

Apua tuotteen hiilijalanjäljen laskentaan

Uusi standardi tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn menetelmän tuotteen hiilijalanjäljen laskentaan ja raportointiin.

Uudessa standardissa ISO 14067 kuvataan periaatteet, vaatimukset ja ohjeet, jotka lisäävät tuotteiden hiilijalanjälkeä koskevan tiedon tarkkuutta, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta. Laskenta auttaa tunnistamaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksia ja kasvihuonekaasupoistumien lisäämismahdollisuuksia. Laskennassa otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari.

ISO 14000 -sarjaan kuuluu useita standardeja, jotka tarjoavat selkeyttä ja johdonmukaisuutta kasvihuonekaasupäästöjen ja poistumien laskentaan, seurantaan, raportointiin ja todentamiseen. Standardien avulla voidaan muun muassa parantaa kasvihuonekaasujen laskennan yhtenäisyyttä, lisätä kasvihuonekaasuja koskevan laskemisen, seurannan, raportoimisen, varmentamiseen ja todentamisen uskottavuutta, johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä mahdollistaa kasvihuonekaasujen hallintaa koskevien strategioiden ja suunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen.

Standardissa määritellään hiilijalanjäljen laskemista ja raportointia koskevat periaatteet ja vaatimukset sekä sitä koskeva ohjeistus tavalla, joka on johdonmukainen elinkaariarviointia (LCA) koskevien kansainvälisten standardien ISO 14040 ja ISO 14044 kanssa. Standardissa määritellään myös osittaisen hiilijalanjäljen laskemista koskevat vaatimukset sekä ohjeistus.

Standardia voidaan soveltaa hiilijalanjälkiselvityksiin, joiden tulosten pohjalta valitaan eri sovellustapoja. Se auttaa tuotteen elinkaareen liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa alkaen resurssien otosta ja raaka-aineiden hankinnasta tuotteen valmistukseen, käyttöön ja käytöstä poistamisvaiheeseen.

Tämä standardin ensimmäinen painos korvaa teknisen spesifikaation ISO/TS 14067:2013, jota on uudistettu teknisesti.

Standardissa käsitellään vain ilmastonmuutosta. Päästöjen kompensointi ja tuotteen hiilijalanjälkeä tai osittaista hiilijalanjälkeä koskeva viestintä eivät kuulu tämän asiakirjan soveltamisalaan. Siinä ei arvioida tuotteen elinkaaren aikaisia muita mahdollisia sosiaalisia tai taloudellisia näkökulmia tai vaikutuksia tai muita ympäristötekijöitä ja niihin liittyviä vaikutuksia.

Kannattaa tutustua myös standardiin SFS-EN ISO 14026:2018, joka kuvaa ympäristöjalanjäljen viestintää koskevat periaatteet, vaatimukset ja ohjeet.

SFS-EN ISO 14040 Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja pääpiirteet
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.12.2006, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 14044:2006 + A1:2018 Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vaatimukset ja suuntaviivoja
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.02.2018, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Sari Sahlberg, asiantuntija
09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi