Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Hitsien NDT-tarkastus

Hitsien NDT-standardeja uusittu

Hitsauksen yhteydessä tehtävät aineenkoetuksen tarkastukset ovat välttämättömiä hitsauksen laadunhallinnalle. Vaiheistetun ultraäänitarkastuksen hyväksymisrajoista on julkaistu uusi standardi. Lisäksi on päivitetty metallien murtokokeen määrittelevä standardi.

SFS-EN ISO 19285:2017 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Vaiheistettu ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 22.09.2017, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 19285 määritellään hyväksymisrajat läpihitsattujen ferriittisten terästen hitsien vaiheistettuun ultraäänitarkastukseen aineenpaksuudella vähintään 6 mm. Hyväksymisrajat vastaavat standardin ISO 5817 hitsiluokkia ja ovat sovellettavissa ISO 13588 mukaisesti luokiteltujen virheiden arviointiin.

SFS-EN ISO 9017:2018 Hitsien rikkova aineenkoetus metalleille. Murtokoe
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.02.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 9017 annetaan koesauvojen mitat ja esitetään murtokokeen suoritustapa, jolla saadaan tietoa sisäisten hitsausvirheiden tyypeistä, koosta ja jakaumasta murtopinnalla. Standardi koskee kaiken muotoisia metallituotteita, joiden valmistamisessa käytetään sulahitsausprosesseja ja aineenpaksuus on vähintään 2 mm.

Onko teillä jo käytössä aiemmin 2018 julkaistut, uudet painokset hitsien rikkomattoman aineenkoetuksen (NDT) standardeista?

SFS-EN ISO 11666:2018 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsien ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 02.03.2018, kieli: suomi/englanti

Hitsien aineenkotuksen menetelmät ja standardit kehittyvät jatkuvasti

Aineenkoetuksen menetelmissä ja laitteistoissa tapahtuu jatkuvaa kehitystä, jonka seurauksena tarkastuksia voidaan suorittaa nopeammin, tarkemmin ja/tai halvemmalla kuin aiemmin. Kehitystyö aiheuttaa muutostarpeita myös rikkomatonta aineenkoetusta käsitteleviin standardeihin, jotta uusien menetelmien mahdollisuudet saadaan laajasti ammattilaisten käyttöön ja niiden soveltaminen tarkastustoiminnassa on mahdollista.

Kaikki NDT- ja rikkovan aineenkotuksen standardit löydät SFS:n verkkokaupasta. Voit aloittaa tarvitsemasi standardien etsimisen aihealueiden mukaisista ryhmistä.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Ville Saloranta
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi