Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Ilmalla täyettävien leikkivälineiden turvallisuusstandardit uudistettu

Hypitään ja loikitaan turvallisesti standardin avulla

Kun ilmalla täytettävät leikkivälineet täyttävät uudistetun standardin vaatimukset, minimoidaan riskit ja vakavan vamman mahdollisuudet. Samalla kuitenkin annetaan lasten nauttia leikkimisestä.

Lasten kehitykselle on tärkeää oppia leikin kautta ymmärtämään vaaraa, mikä luo pohjan turvallisuuden arvioimiseksi eri tilanteissa. Haasteiden ja turvallisuuden välinen tasapaino on tärkeää. Ilmalla täytettävät leikkivälineet voivat antaa eri tasoisia haasteita ja jännitystä.

Standardin SFS-EN 14960 tarkoituksena on minimoida riskit ja vakavan vamman mahdollisuudet. Samalla kuitenkin annetaan lasten nauttia leikkimisestä.

Standardissa on otettu huomioon, että turvallisuuden arviointi on vaikeaa, koska kyky käsitellä riskejä pohjautuu käyttäjän henkilökohtaiseen taitavuuteen. Standardin vaatimusten tarkoituksena ei ole vaikuttaa lapsen tarpeeseen leikkiä eikä vähätellä ilmalla täytettävän leikkivälineen vaikutusta lapsen kehitykseen tai sisällyksekkääseen leikkiin.

Standardi on tärkeä työkalu leikkivälineiden valmistajille ja maahantuojille. Lisäksi esimerkiksi puuhamaiden, huvipuistojen ja tapahtumajärjestäjien kannattaa tutustua standardin vaatimuksiin. Näin osaat ostaa ja vuokrata turvallisia leikkivälineitä.

llmalla täytettäviä leikkivälineitä koskeva standardi on uusittu ja samalla jaettu kolmeen osaan.

Standardissa esitetään yleiset turvallisuusvaatimukset. Standardia sovelletaan kaikkiin ilmarakenteisiin välineisiin, kuten pomppulinnoihin, ilmapatjoihin, ilmaliukumäkiin ja ilmamäkiin olivatpa ne sisällä tai ulkona, siirrettäviä tai pysyvästi maahan kiinnitettyjä.

Standardissa käsitellään mm. materiaalien lujuutta, maahan kiinnitystä, turva-alueita välineen ympärillä sekä välineeseen juuttumisen estämistä. Standardin sisältämillä testeillä varmistetaan vaaditut ominaisuudet. Kaikki vaatimukset on annettu turvallisuus etusijalla. Välineiden ulkonäköön standardi ei ota kantaa eikä estä innovatiivista suunnittelua ja uusien välineiden ja muotojen keksimistä.

Standardissa kerrotaan, miten välineitä huolletaan ja millaisia tarkastuksia niille on tehtävä. Valmistajan edellytetään antavan välineestä monenlaista tietoa sekä ostajalle että välineen käyttäjille. Esimerkiksi välineen vieressä on oltava tietyt tiedot ja varoitukset esitettyinä.

Tässä standardissa kerrotaan ilmalla täytettävien pomppualustojen eli ns. ilmamäkien erityisvaatimukset. Standardi koskee vain välineitä, jotka on ankkuroitu maahan. Erityisvaatimukset koskevat mm. sisäisen ilmanpaineen säilymistä, perustuksia, välineen sijoitusta.

Vaatimukset ilmalla täytettäville liukumäille

Standardisarjan SFS-EN 14960 kolmas osa on vielä tekeillä. Se tulee käsittelemään ilmalla täytettäviä liukumäkiä ja kiipeilyrakenteita. Stan-dardin odotetaan tulevan julkaisuun vuoden 2021 alussa.

Lisätietoja standardisoinnista

Yhteinen teollisuusliitto YTL
Suvi Pasanen, asiantuntija, standardisointi
p. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi