Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / IT-palveluiden hallintajärjestelmästandardit

Standardeista tukea IT-palvelun elinkaaren hallintaan

Palvelunhallintajärjestelmän avulla IT-palvelu täyttää vaatimukset ja tuottaa arvoa asiakkaille, käyttäjille ja toimittajalle koko elinkaarensa ajan. Uusitut standardit auttavat järjestelmän kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Palvelunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset, ohjeistusta järjestelmän laatimiseen sekä vaatimustenmukaisuuden arviointiin kuvataan standardisarjassa ISO/IEC 20000. Sarjan osista 1 - 3 on nyt julkaistu uudistetut painokset suomeksi.

Standardeista on hyötyä organisaationne IT-palveluiden hallintajärjestelmän suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaaville henkilöille sekä arvioijille ja konsulteille.

Standardin ISO/IEC 20000 osa 1 määrittelee palvelunhallintajärjestelmän laatimista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista koskevat vaatimukset.

Osa 2 tarjoaa ohjeistusta palvelunhallintajär-jestelmän laatimiseen, toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Ohjeistus on avuksi standardin ISO/IEC 20000-1 mukaisen palvelunhallintajärjestelmän toteuttamisessa.

Osa 3 auttaa suunnittelemaan standardiin ISO/IEC 20000-1 pohjautuvan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin sekä valmistautumaan siihen. Standardissa esitetään useita esimerkkejä palvelunhallintajärjestelmän soveltamiskohteista.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Mikko Huttunen, asiantuntija
p. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi