Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kiinteistön turvajärjestelmien ilmoituksensiirto

Muutos kiinteistön turvajärjestelmien ilmoituksensiirtostandardiin

Ilmoituksensiirtojärjestelmiä käsittelevää standardisarjaa SFS-EN 50136 sovelletaan kaikkiin kiinteistön turvajärjestelmiin. Sarjan osa 1määrittelee yleiset vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmän suorituskyvylle, luotettavuudelle, palautumiskyvylle sekä tietoturvalle. Standardiin on nyt julkaistu muutoksia.

Ilmoituksensiirtojärjestelmiä käsittelevää standardisarjaa SFS-EN 50136 sovelletaan kaikkiin kiinteistön turvajärjestelmiin kuten murto- ja ryöstöilmaisu, paloilmoitin, kulunvalvonta ja kameravalvonta. Se määrittelee vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmille, jotka välittävät hälytyssanomia kiinteistöjen turvajärjestelmistä hälytyskeskuksen (SFS-EN 50518 osat 1-3) hälytystenkäsittelyjärjestelmään (AMS).

Päästandardi SFS-EN 50136-1 määrittelee yleiset vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmän suorituskyvylle, luotettavuudelle, palautumiskyvylle sekä tietoturvalle. Nämä järjestelmävaatimukset on esitetty teknologiasta riippumattomassa muodossa.

Muutos A1 julkaistiin syksyllä 2018. Se lisää uusia käsitteitä, muuttaa teknisiä vaatimuksia sekä mahdollistaa toteuttaa osan toiminnoista hallinnoituna esim. datakeskuksessa (ks. kuva 1 RCT-H ja RCT-A). Lisäksi se sisältää teknisiä muutoksia ilmoituksensiirtojärjestelmän kokoonpanoon, raportointivaatimuksiin, saatavuuden ja suorituskyvyn rekisteröintiin sekä turvallisuusvaatimuksiin.

Standardista on julkaistu uusi yhdistetty versio, jossa muutokset on otettu huomioon:

Valvottavan kohteen (AS) tietoliikennelaitteen (SPT) ominaisuudet määritellään standardisarjan SFS-EN 50136 osassa 2 ja hälytyskeskuksen laitteen (RCT) osassa 3.

Julkaisu CLC/TS 50136-7:2017:fi sisältää ohjeet standardisarjan SFS-EN 50136 soveltamiseen ilmoituksensiirtopalvelun käyttäjille ja tuottajille.

Sovelluskohtaiset (AS) vaatimukset esitetään tuote- tai järjestelmäkohtaisissa standardeissa, esimerkiksi paloilmoittimille SFS-EN 54-21 ja murtovalvonnalle SFS-EN 50131-1 + A1 + A2. Vaatimukset valvonta- ja hälytyskeskuksille määritellään standardisarjassa SFS-EN 50518 osissa 1 - 3.

SFS-EN 54-21 Paloilmoittimet. Osa 21: Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteet
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 25.09.2006, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 50518-1 Valvonta- ja hälytyskeskus. Osa 1: Sijainti- ja rakennusvaatimukset
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.01.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 50518-2 Valvonta- ja hälytyskeskus. Osa 2: Tekniset vaatimukset
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.01.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 50518-3 Valvonta- ja hälytyskeskus. Osa 3: Menettelytavat ja toimintavaatimukset
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.01.2014, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja turvajärjestelmien standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Arto Sirviö
puh. 040 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi