Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Koneenpiirustuksen säännöt haltuun standardeilla

Koneenpiirustuksen säännöt haltuun standardeilla

Uudistetun SFS-EN ISO 128 -standardisarjan ja standardin SFS-EN ISO 129-1 avulla toteutetaan yhdenmukaisia teknisiä piirustuksia sekä helpotetaan piirustusten avulla tehtävää kansainvälistä tiedonvaihtoa.

Suunnittelijoiden on erityisen tärkeää hallita standardisoidut koneenpiirustuksen säännöt. Koska olennainen osa yrityksen dokumentaatiosta muodostuu piirustuksista, tulee niiden olla yksiselitteisiä ja oikeita.

Standardisarjassa SFS-EN ISO 128 määritellään teknisissä piirustuksissa esitettävien kappaleiden graafinen esitystapa, jonka tarkoituksena on helpottaa kansainvälistä piirustuksilla tehtävää tiedonvaihtoa ja varmistaa niiden yhdenmukaisuus kattavalla järjestelmällä. Sarjan osat 1–3 on uudistettu ja julkaistu nyt suomeksi.

SFS-EN ISO -sarja alkaa teknisten piirustusten (2D ja 3D) yleisten vaatimusten esittelyllä. Ensimmäisessä osassa esitellään myös standardisarjan muiden osien rakenteet. Sarjan toinen osa sisältää yleisesti sovellettavia sääntöjä, jotka koskevat viivojen esittämistä kaiken tyyppisissä teknisissä tuoteasiakirjoissa. Lisäksi standardissa määritellään yleiset säännöt, jotka koskevat viiteviivojen ja merkintäviivojen käyttöä, niiden rakennetta sekä viiteviivan avulla annettavien ohjeiden sijoittelua teknisissä piirustuksissa.

Standardisarjan kolmannessa osassa määritellään yleiset periaatteet erilaisissa teknisissä piirustuksissa olevien kuvantojen ja leikkausten esittämiseen, esimerkiksi kone- ja sähkötekniikassa. Näiden kuvantojen ja leikkausten tulee olla standardissa SFS-EN ISO 5456-2 määriteltävän kohtisuoran yhdensuuntaisprojektion mukaisia.

SFS-EN ISO-standardisarjan 128 käyttäjien on hyvä huomioida myös standardi SFS-EN ISO 129-1. Siinä esitetään mittojen ja niihin liittyvien toleranssien yleiset esittämisperiaatteet, jotka soveltuvat kaikkien teollisuusalojen teknisiin 2D-piirustuksiin. Niitä voi soveltaa myös 3D-esityksiin. Standardissa esitellään myös ominaisuusmerkinnät, levityspituusmerkintä, välissä-merkintä, pintamerkinnät, viitemerkit ja kirjoitetut ohjeet.

Kaikkia edellä mainittuja standardeja voidaan hyödyntää koneenrakennuksessa, rakentamisessa, arkkitehtuurissa ja laivanrakennuksen teknisissä piirustuksissa. Standardit soveltuvat sekä käsin laadittaviin että tietokoneavusteisesti laadittaviin piirustuksiin.

Lisätietoa koneenpiirustuksen standardeista

METSTA järjesti 16.2.2021 webinaarin Koneenpiirustuksen säännöt haltuun. Kannattaa tutustua tilaisuuden materiaaleihin. Niissä kerrotaan tarkemmin teknisen tuotedokumentoinnin standardeista, teknisiä piirustuksia koskevista perusvaatimuksista ja uusituneesta ISO 128 -standardisarjasta.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA
Jukka-Pekka Rapinoja, asiantuntija
p. 040 351 0896
etunimi.sukunimi@metsta.fi