Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kunnossapidon sanasto

Kunnossapidon sanasto helpottaa yhteistyötä

Kunnossapidossa täsmälliset määritelmät ovat tärkeitä, jotta organisaation eri osissa kaikki kunnossapitoon osallistuvat ja sopimuksia laativat ymmärtävät asiat samalla tavalla. Kunnossapidon uudistettu terminologia on nyt julkaistu suomeksi.

Täsmälliset ja muodolliset määritelmät ovat tarpeen, jotta organisaation eri osissa ymmärretään oikein kunnossapidon termit. Tämä edesauttaa kunnossapitotoimen ja liikkeenjohdon välistä yhteistyötä, päätöksentekoa ja raportointia. Termien ymmärtäminen oikein on erityisen tärkeää, kun muotoillaan kunnossapidon toimitussopimuksia.

SFS-EN 13306:2017 Kunnossapito. Kunnossapidon terminologia
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 12.10.2018, kieli: suomi/englanti

Standardi määrittää yleiset termit, joita käytetään kaikentyyppisessä kunnossapidossa ja kunnossapidon johtamisessa riippumatta kunnossapidettävien kohteiden tyypistä. Standardissa ei käsitellä sellaista kunnossapitoa, joka kohdistuu yksinomaan tietojärjestelmien ohjelmistoihin. Silti sellainen kunnossapito on käsitelty, joka kohdistuu kohteisiin ja järjestelmiin, jotka sisältävät ohjelmistoja.

Standardi määrittelee termit kunnossapidon teknistä ja hallinnollista toimintaa ja johtamista varten. Standardin sisältämät termit osoittavat, että kunnossapito ei rajoitu yksistään teknisiin toimenpiteisiin. Kunnossapito sisältää myös muita toimia, kuten suunnittelun ja dokumentoinnin käsittelyn.

Standardissa kuvataan perustermit, kohteeseen liittyvät termit sekä termit kohteiden ominaisuuksista, vikaantumisista ja tapahtumista, vioista ja tiloista. Lisäksi siinä kuvataan kunnossapitolajeihin, kunnossapidon toimintoihin, aikakäsitteisiin, kunnossapidon tukeen ja työkaluihin sekä taloudellisiin ja teknisiin tekijöihin liittyvät termit.

Kaikki termit esitetään sekä suomeksi että englanniksi, mikä helpottaa kansainvälistä yhteistyötä.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA
Tommi Carlson, asiantuntija
p. 040 353 7041
etunimi.sukunimi@metsta.fi