Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kuvatunnukset pakkausten käsittelyyn

Kansainväliset kuvatunnukset pakkausten käsittelyyn

Kuvatunnukset ovat paras tapa välittää lähettäjän tarkoitus ja vähentää virheellisestä käsittelystä johtuvaa hävikkiä ja vaurioitumista. Lisäksi ne auttavat varmistamaan työntekijöiden turvallisuuden kuljetuspakkausten käsittelyssä. Kannattaa siis ottaa käyttöön kansainvälisessä standardissa määritellyt kuvatunnukset, joita käytetään kuljetuspakkausten merkintään fyysisessä jakeluketjussa.

Pakkauksissa on usein käsittelyä koskevia ohjeita alkuperämaan kielellä. Jos tavaran määränpää on maa, jossa käytetään muita kieliä, tai tavara kulkee tällaisen maan läpi, hyöty on vähäistä. Kuvatunnukset ovat paras tapa välittää lähettäjän tarkoitus. Niiden käyttöönotto vähentääkin virheellisestä käsittelystä johtuvaa hävikkiä ja vaurioitumista. Lisäksi kuvatunnukset auttavat varmistamaan sellaisten työntekijöiden turvallisuuden, jotka eivät kykene ymmärtämään tärkeitä tietoja, kuten pakkauksen rakennetta, painopistettä, ominaisuuksia tai kestävyyttä, käsitellessään kuljetuspakkauksia.

Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään joukko kuvatunnuksia, joita käytetään yleensä kuljetuspakkausten merkintään fyysisessä jakeluketjussa ja näin välitetään käsittelyohjeet. Tätä kansainvälistä standardia voidaan soveltaa mitä tahansa tavaraa sisältäviin pakkauksiin, mutta se ei sisällä vaarallisia tavaroita koskevia ohjeita.

Standardissa määritellään muun muassa kuvatunnusten esitystapa, väri, koko,määrä ja sijainti. Lisäksi siinä määritellään kuvatunnukset erikokoisiin pakkauksiin sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa käytettävät kuvatunnukset.

Pelkät merkit omaan käyttöön

Kaikki standardin merkit ovat saatavana erikseen eps- ja jpg-tiedostoina ns. KUVAT-tuotteena. Yllä oleva hinta päätee, kun merkkejä käytettään omaan toimintaan. Jos käytätte merkkejä myytävissä tuotteissa, pyydättehän tarjouksen SFS:n myynnistä ja markkinoinnista (sales@sfs.fi).

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Janne Kalli
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi