Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kytkentätarvikkeet ajoneuvojen sähkölaitteille

Vaatimukset kytkentätarvikkeille ajoneuvojen sähkölaitteiden liittämiseksi sähköverkkoon

Moottorinlämmittimien, akkulatureiden ja sisätilalämmittimien sekä muiden ajoneuvojen sähkölaitteiden turvallisuus on tärkeää. Uusi standardi määrittelee turvallisuus- ja testivaatimukset yksivaiheisille kytkentätarvikkeille, joita käytetään ajoneuvon sähkölaitteiden yhdistämisessä sähköverkkoon.

Uusien laitteiden maahantuonnin, myynnin ja hankinnan yhteydessä kannattaa varmistaa, että kytkentätarvikkeet ovat standardien mukaisia.

Uusi julkaisu korvaa eurooppalaisen standardin SFS-EN 50066 vuodelta 1993. Standardin sisältöä on ajanmukaistettu. Uuteen, suomalaiseen standardiin on myös lisätty ajoneuvon liitäntäjohtoa ja liitäntäjohdon pistoketta sekä autossa olevaa vastaketta koskevat vaatimukset.

Standardi SFS 7502 liittyy läheisesti standardiin SFS 5724, jossa kuvataan ajoneuvojen moottorinlämmittimien erityisvaatimukset. Ajoneuvojen sisätilanlämmittimiä koskee eurooppalainen standardi SFS-EN 50408.


Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Juha Vesa
puh. +358 45 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi