Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat SFS-EN 1177

Leikkikenttien turva-alustojen testimenetelmä uudistettu

Leikkikenttävälineiden ja pelikenttien turvallisuutta voidaan parantaa standardien avulla. Nyt on julkaistu uusi painos standardista, jossa on merkittävästi helpotettu turva-alustojen iskunvaimennuksen mittausta käyttöpaikalla. Standardissa osoitetaan kuvin, miltä alueilta testit tehdään. Testit soveltuvat mille tahansa alustamateriaalille.

Kun hankitte leikkikentille uusia alustoja, välineitä tai pelimaaleja, kannattaa siis varmistaa niiden standardienmukaisuus. Standardit ovat myös viranomaisten työkalu, kun he arvioivat leikkikenttävälineiden vaarallisuutta.

Standardissa SFS-EN 1177:2018 määritellään testauslaitteisto ja iskutestimenetelmä alustojen iskunvaimennuksen määrittämiseksi mittaamalla kiihtyvyys iskun aikana. Standardin mukainen testauslaitteisto soveltuu käytettäväksi sekä laboratoriotesteissä että käyttöpaikalla. Siinä kuvattuja testausmenetelmiä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi ulkokuntolaitteiden ja parkourvälineiden alustoille.

Standardit leikkikenttävälineiden turvallisuusvaatimuksista

Leikkikenttävälineiden turvallisuusvaatimukset kuvaa standardisarja SFS-EN 1176.

Standardisarjan SFS-EN 1176 osassa 1 määritellään yleiset turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat julkisille leikkikentille pysyvästi asennettuja leikkikenttävälineitä ja niiden turva-alustoja. Esimerkiksi pomppimisvälineille määritellään maavara, turva-alue, klusteri ja minimiputoamiskorkeus. Välinekohtaiset lisäturvallisuusvaatimukset määritellään sarjan muissa osissa, joista osat 2 - 4 ja 6 on uudistettu.

Vaatimukset siirrettäville maaleille

Siirrettävien maalien toiminnalliset ja turvallisuusvaatimukset sekä testausmenetelmät määritellään uudessa standardissa SFS-EN 16579:2018. Standardia sovelletaan koulujen kentille ja muille julkisille paikoille asennettuihin pelikenttämaaleihin, joita käytetään otteluissa, harjoittelussa tai vapaa-ajan peleissä sisällä tai ulkona. Erityishuomiota on kiinnitetty mm. maalin kaatumisen estämiseen. Huomaathan, että esimerkiksi isojen jalkapallomaalien ja kevyiden maalien (alle 10 kg) vaatimukset kuvataan eri standardeissa.

Tutustu leikkikenttävälineiden standardeista kertoviin lisämateriaaleihin

Leikkikenttävälineiden ja pelimaalien turvallisuusstandardit esiteltiin toukokuussa 2018 järjestetyssä tilaisuudessa. SFS:n tapahtumakalenterin voit tutustua tilaisuuden esityksiin. Arttu Mäkinen Tukesista kertoi standardeista ja kuluttajaturvallisuuslain valvonnasta. Esa Junttila Lappset Group Oy:stä esitteli standardisarjaan SFS-EN 1176 tehdyt muutokset ja uuden pelimaalistandardin.

Lisätietoa standardisoinnista

Yhteinen Toimialaliitto YTL
Asiantuntija Suvi Pasanen
puh. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi