Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Lelujen turvallisuus SFS-EN 71

Turvallisia leluja standardien avulla

Lelujen turvallisuudesta vastaavat valmistajat, maahantuojat ja kauppa. Standardien avulla parannetaan lelujen turvallisuutta. Sen vuoksi kannattaa varmistaa, että lelut ovat standardien mukaiset. Nyt on julkaistu uusi painosta lelujen turvallisuusstandardin SFS-EN 71 osasta 8 ja osaa 1 on täydennetty.

Nyt on julkaistu uusi painosta lelujen turvallisuusstandardin SFS-EN 71 osasta 8 ja osaa 1 on täydennetty. Osassa 1 kuvataan lelujen mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet. Osa 8 määrittelee vaatimukset kotikäyttöön tarkoitetuille aktiivileluille.

Myös standardin SFS-EN 71 osasta 3 on julkaistu uusi painos. Sen suomennos julkaistaan vuoden 2020 alussa.

SFS-EN 71-1:2014 + A1:2018 Lelujen turvallisuus. Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet
168,60 € (alv 0%), 209,06 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.07.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-8:2018 Lelujen turvallisuus. Osa 8: Kotikäyttöön tarkoitetut aktiivilelut
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-3:2019:en Safety of toys. Part 3: Migration of certain elements
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.04.2019, kieli: englanti

Direktiivi, laki ja lelustandardit

Lelustandardi SFS-EN 71 täydentää lelulakia (1154/2011). Standardi tarjoaa myös yhden tavan täyttää leludirektiivin 2009/48/EY olennaiset vaatimukset.

Lelustandardiin SFS-EN 71 kuuluu yhteensä 14 osaa

1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet
2: Syttyvyys
3: Eräiden alkuaineiden siirtyminen
4: Kemian kokeilusarjat ja vastaavat tuotteet
5: Kemialliset lelut (lelusarjat) kokeilusarjoja lukuun ottamatta
7: Sormivärit. Vaatimukset ja testausmenetelmät
8: Kotikäyttöön tarkoitetut aktiivilelut
9: Orgaaniset kemialliset yhdisteet. Vaatimukset
10: Orgaaniset kemialliset yhdisteet. Näytteen esikäsittely ja uutto
11: Orgaaniset kemialliset yhdisteet. Analyysimenetelmät
12: N-nitrosoamiinit ja N-nitrosoituvat aineet
13: Hajulautapelit, kosmetiikan harrastepakkaukset ja makupelit
14: Kotikäyttöön tarkoitetut trampoliinit

Lisätietoa standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Elina Huttunen, asiantunti
p.040 356 8003
etunimi.sukunimi@sfs.fi